Poslijediplomski studiji

objavljeno: 23. 06. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Jadranka Šimunović branit će doktorsku disertaciju s naslovom „Medicinski diskurs u konceptualizaciji ekonomske krize: kontrastivna analiza primjera na engleskom i hrvatskom...
objavljeno: 12. 06. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Sanje Vlaisavljević
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. i Odluke o izmjeni Odluke Senata ur. broj: 01-840/17 od 11. svibnja 2017. te...
objavljeno: 12. 06. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ivane Primorac Bilaver
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. i Odluke o izmjeni Odluke Senata ur. broj: 01-840/17 od 11. svibnja 2017. te...
objavljeno: 12. 06. 2018.
Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Dejana Vranjeka
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru broj 01-692/17 od 12. travnja 2017. i Odluke o izmjeni Odluke Senata ur. broj: 01-840/17 od 11. svibnja 2017. te...
objavljeno: 03. 06. 2018.
Obavijest o obrani doktorske disertacije
Ivana Zovko-Bošnjak branit će doktorsku disertaciju s naslovom „Varijacije metaforičkoga preslikavanja u političkome diskursu: Analiza političkoga diskursa u Bosni i...

Stranice