Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga hotelskog smještaja u Neumu

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga hotelskog smještaja u Neumu
objavljeno: 01. 02. 2019.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga hotelskog smještaja u Neumu može se pogledati ovdje