Na Sveučilištu u Mostaru od akademske 2005./2006. godine, nastava se izvodi sukladno Bolonjskom procesu koji je ujedno pred Sveučilište postavio brojne izazove. Uz do tada permanentno rađene napore vezane za promicanje Sveučilišta u međunarodnom akademskom prostoru, naglasak se stavlja na mobilnost studenata, nastavnog kao i administrativnog osoblja, kao i uklanjanje prepreka njihovom slobodnom kretanju. Prepoznatljivosti Sveučilišta doprinijela je i aktivna uključenost u međunarodna TEMPUS projekte. Ovi projekti su u velikoj mjeri pridonijeli uvođenju i poboljšanju određenih aktivnosti kojima se ranije nije posvećivala dovoljna pozornost, prije svega, uvođenju i provođenju osiguranja kvalitete na svim ustrojbenim jedinicama kao i na razini Sveučilišta. Bez stalnog rada na osiguranju kvalitete i praćenja aktivnosti koja provode europska sveučilišta ne možemo postati konkurentni niti prepoznatljivi. Trenutno je Sveučilište partner u više Erasmus + projekata. Njihov primarni cilj je razvijanje sposobnosti pojedinca i povećanje mogućnosti zapošljavanja kroz modernizaciju i poboljšanje visokog obrazovanja, kao i razmjenjivanje „dobre prakse“ između sveučilišta i gospodarstva u okviru udruženih znanja. Nužno je i spomenuti, omogućavanje studiranja našim studentima na drugim sveučilištima kroz program Erasmus Mundus. Do sada, ovaj program mobilnosti omogućio je našim studentima studiranje na sveučilištima u Grazu, Berlinu, Brnu,Granadi, Ankari, Leuvenu, Groningenu itd. Naše znanstveno-nastavno osoblje dobilo je stipendije za boravak i rad na sveučilištima u Grazu, Tilburgu, Brnu, Granadi,Bologni, Leuvenu, Mariboru itd. Ovim programom dobila se i mogućnost obavljanja istraživanja za doktorske disertacije u drugim zemljama potpisnicama ovog projekta. Sveučilište je također punopravni član mreže CEEPUS koja omogućava studentima i znanstveno-nastavnom osoblju sudjelovanje u razmjeni sa zemljama podunavske regije. Osim navedene, član je i drugih značajnijih europskih i regionalnih sveučilišnih udruženja i akademskih mreža kao što su EUA (European University Association), DRC (Danube Rectors’ Conference), UNIADRION, EUCEN, AARC i drugih.

Treba spomenuti i izravne ugovore o međusveučilišnoj suradnji s javnim sveučilištima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Austriji, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Češkoj, Španjolskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Francuskoj... Sveučilište ima potpisane sporazume o suradnji ili memorandume o razumijevanju s preko 45 sveučilišta, kako regionalnih tako i europskih sveučilišta.

Gdje želimo biti sutra?

Zadaća Ureda za međunarodnu suradnju, uz stalno poticanje mobilnosti studenata, znanstveno-nastavnog i administrativnog osoblja, je kreiranje uvjeta koji će omogućiti razvitak Sveučilišta kao modernog, konkurentnog, istraživačkog, ali i za strane studente i nastavnike poželjne akademske destinacije. Naš cilj je veća internacionalizacija, stvaranje prepoznatljivosti Sveučilišta kao institucije, iako „mlade“, ipak suvremene, znanstveno-istraživačke konkurentne akademske zajednice. Također, želimo biti oslonac svim našim ustrojbenim jedinicama u lakšem povezivanju s potencijalnim partnerima, bez obzira je li riječ o sveučilištima ili međunarodnim gospodarskim asocijacijama, za konkretne projekte koji će pridonijeti rastu i razvoju našeg Sveučilišta, ali i šire lokalne zajednice.

Prof. Sanja Bijakšić, PhD

Prorektorica za međunarodnu suradnju