Voditelj ureda za međunarodnu suradnju:
Inja Stojkić
e-mail: inja.stojkic@sum.ba

Stručni suradnici ureda za međunarodnu suradnju:
Marija Nakić
e-mail: marija.nakic@sum.ba
Žana Mrkonjić
e-mail: zana.mrkonjic@sum.ba                                 

Adresa: Krešimira IV (Tržni centar „Rondo“, II. kat), 88 000 Mostar
E-mail: rektorat-ms@sum.ba
Telefon: +387 36 446 348

Radno vrijeme ureda: ponedjeljak - petak 7.30h-15.30h
Rad s akademskim osobljem i studentima:  ponedjeljak- petak 9h-11h