Osiguranje kvalitete


Osiguranje kvalitete


Temeljni element reforme visokog obrazovanja u stvaranju europskog prostora visokog obrazovanja uz ECTS je osiguranje kvalitete. Bolonjska deklaracija i dokumenti koji je slijede osiguranje kvalitete na visokoškolskim ustanovama proglašavaju ključnim preduvjetom za usporedivost diploma i kvalifikacija na europskom visokoškolskom prostoru. Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju nije isključivo europska briga. U cijelom svijetu raste zanimanje za kvalitetu i standarde, reflektirajući brz rast visokog obrazovanja kao i njegovu cijenu, kako za javni tako i za privatni račun. Inicijative i zahtjevi, koji niču unutar i izvan Europe u svijetlu internacionalizacije visokog obrazovanja, zahtijevaju odgovor. Posvećenost svih uključenih u stvaranje europskog prostora visokog obrazovanja garantira uspješno ostvarenje istinski europske dimenzije za osiguranje kvalitete kojom će se jačati privlačnost ponude visokog obrazovanja. Stoga su ustanovljeni europski standardi visokog obrazovanja koji se moraju primjenjivati u svim zemljama sudionicama Bolonjskog procesa. U Bosni i Hercegovini gdje je osiguranje kvalitete u začetku, najvažnije je kvalitetno informirati što širu akademsku zajednicu, od profesora preko studenata do administrativnog osoblja, koji će osiguranje kvalitete implementirati u praksi i provoditi na svojim institucijama. Ali iznimno je važno i poznavati prilike u zemljama u kojima osiguranje kvalitete postoji već desetljećima, te učiti iz njihovih iskustava. Bosna i Hercegovina se nalazi u jedinstvenoj prilici. Dovoljno smo na početku uvođenja osiguranja kvalitete da možemo odmah u potpunosti implementirati sve europske uvjete i standarde. Tu priliku jednostavno ne smijemo propustiti.