Međunarodna suradnja


Opće informacije


KA 3 - Reforma obrazovne politike (Policy reform) 
Potpora otvorenoj metodi koordinacije obrazovne politike EU i Bolonjskom procesu. 
Potpora razvoju i provedbi alata i mreža EU. 

Jean Monnet 

…….. 

CEEPUS 

…….

MEĐUNARODNA
SURADNJA

KONTAKT PODACI

Adresa

Krešimira IV (Tržni centar „Rondo“, II. kat), 88 000 Mostar

E-mail

rektorat-ms@sum.ba

Telefon

+387 36 446 348

Radno vrijeme ureda:

ponedjeljak - petak 7.30h-15.30h

Rad s akademskim osobljem i studentima

ponedjeljak - petak 9h-11h