Međunarodna suradnja


Međunarodni Sveučilišni sporazumi


Sveučilište u Mostaru ostvaruje svoje međunarodne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje. Međunarodni sporazumi mogu pokrivati: 

  • rad na zajednički dogovorenim temama
  • razmjenu nastavnog osoblja
  • razmjenu studenata
  • zajedničko publiciranje
  • razmjenu informacija od obostranog interesa
  • ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje
Popis potpisanih sporazuma o međusveučilišnoj suradnji
Redni brojInstitucija s kojom je potpisan ugovorPredmet ugovoraGodina
1.Sveučilište ''Jurja Dobrile'' u Puli, RHSporazum o međusveučilišnoj suradnji2008.
2.Sveučilište u Dubrovniku, RHSporazum o međusveučilišnoj suradnji2008.
3.Sveučilište u Ljubljani, SlovenijaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010.
4.Sveučilište ''Goce Delcev'' u Štipu, MakedonijaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010.
5.Sveučilište ''Sv. Kiril i Mtodij'' u Skoplju, MakedonijaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010.
6.Sveučilište u Tetovu, MakedonijaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010.
7.Sveučilište La Sapienza, Rim, ItaliaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2014.
8.Državni Univerzitet u Novom Pazaru, RSSporazum o suradnji2014.
9.Sveučilište Palacký u Olomoucu, ČeškaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2014./2016.
10Sveučilište u Poitiers, Francuska, produžen ugovor o suradnji 2018.Memorandum o razumijevanju2014./2018.
11.Sveučilište u Firenci, ItalijaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2015.
12.Institut IESF, PortugalSporazum o međusveučilišnoj suradnji2015.
13.Sveučilište u Splitu, HRSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010./2015.
14.Sveučilište u Zagrebu, HRSporazum o suradnji2009./2015.
15.Sveučilište u Zadru, HRSporazum o suradnji2006./2015.
16.Sveučilište Nortwest Normal,, Lanzhou, ChinaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2015.
17.Sveučilište u Granadi, ŠpanjolskaSporazum o suradnji2015./2017.
18.Sveučilište Tomas Bata u Zlín, ČeškaSporazum o suradnji2016.
19.Sveučilište u Warsaw, PoljskaMemorandum o razumijevanju2016.
20.Sveučilište u Trieste, ItaliaMemorandum o razumijevanju2016.
21.Katoličko sveučilište Jesuit University Ignatianum u Krakow, PoljskaSporazum o suradnji2017.
22.Sveučilište u Bucharest, RumunjskaSporazum o suradnji2017.
23.Sveučilište u RijeciSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010./2016.
24.Sveučilište u OsijekuSporazum o međusveučilišnoj suradnji2010./2016.
25.Institut Confucius Institute HEADQUARTERS (HANBAN), KinaSporazum o suradnji na području kineskog jezika2017.
26.Univerzitet Crna Gora, PodgoricaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2017.
27.Univerzitet u Nišu, RSSporazum o međusveučilišnoj suradnji2017.
28.Matej Bel Univerzitet u Banskoj Bystrici, SlovačkaSporazum o međusveučilišnoj suradnji2017.
29.Sveučilište S. Amanzholov East Kazakhstan State University, KazakhstanSporazum o međusveučilišnoj suradnji2018.
30.Alma Mater Europaea (AME of the EASA i AMEU ECM)Sporazum o međusveučilišnoj suradnji2018.
31.Sveučilište Sjever, RHUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
32.Sveučilište u PečuhuUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
33.Sveučilište Informacijskih znanosti i tehnologije 'St.Paul the Aposlte', u OhriduUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
34.The Federal State Budgetary educational Institution of Higher Education
''Saint Petesburg State University of Civil Aviation'', Russia
Ugovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
35.Visokoškolska ustanova ''Nižnjenovgorodsko državno lingvističko sveučilište''Ugovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
36.University of Applied Sciences Burgenland, AustriaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
37.University of Shkodra ''Luigj Gurakuqi', AlbanijaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
38.Pontificia Università Antonianum (PUA), 00185 ROMAUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
39.UNIVERSITY OF VLORA “ISMAIL QEMALI”, Vlore, AlbaniaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
40.The AGH University of Science and Technology, Krakow, PolandUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
41.Sveučilište Milano Bicocca, ItalijaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
42.Technische hochschule mittelhessen university of applied sciences, THM, NjemačkaMemorandum o razumijevanju2018.
43.University of West Hungary, 
University of Economics in Bratislava, University 
Juraj Dobrila Pula, University of Applied Sciences Burgaland Austria
Internacionalni, zajednički ugovor u programu prekogranične suradnje2018.
44.Nacionalno znanstveno Njižnjegorodsko državno sveučilište N.I.Lobačevskog, RusijaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
45.Univerzitet u Novom Sadu, SrbijaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2018.
46.Univerzitet u Beogradu, SrbijaSporazum o suradnji2019.
47.‘’St Kliment Ohrdiski’’ University-Bitola, MakedonijaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2019.
48.Univerzitet u Kragujevcu, SrbijaUgovor o međusveučilišnoj suradnji2019.
49.Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, HrvatskaMemorandum o međunarodnoj suradnji2019.
50.Rektorski forumAkademski međuinstitucionalni sporazum o suradnji2019.

MEĐUNARODNA
SURADNJA

KONTAKT PODACI

Adresa

Krešimira IV (Tržni centar „Rondo“, II. kat), 88 000 Mostar

E-mail

rektorat-ms@sum.ba

Telefon

+387 36 446 348

Radno vrijeme ureda:

ponedjeljak - petak 7.30h-15.30h

Rad s akademskim osobljem i studentima

ponedjeljak - petak 9h-11h