Nastavnici


E-učenje


Metode učenja se ubrzano mijenjaju,a informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je postala temelj cjeloživotnog učenja. Iz ove nove dimenzije učenja u cilju unaprjeđenja procesa učenja i poučavanja primjenom IKT proizlazi potreba za novim alatima. E-učenje (engl. e-learning) je proces obrazovanja (proces učenja i poučavanja) uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije,koja doprinosi unapređenju kvalitete toga procesa i kvalitete ishoda obrazovanja.

U cilju poticanja primjene novih tehnologija u obrazovanju, promocije e-učenja i povezivanja nastavnika i studenata u aktivnu mrežu za razmjenu znanja i iskustava od akademske 2018./19. SUMIT je omogućio svim nastavnicima Sveučilišta u Mostaru korištenje Moodle sustava (SUMoodle). SUMoodle je ustav za upravljanje učenjem (engl. Learning Management System LMS), aplikacija koja automatizira administriranje, praćenje i izvještavanje o događanjima vezanim uz izobrazbu Sustav pruža velike mogućnosti i nastavniku i studentu

  • pristup velikom broju nastavnoga sadržaja prezentiranog na poticajan i zanimljiv način,
  • lakše i jednostavnije interakcije sa studentima,
  • mogućnosti praćenja rada studenata i davanja povratnih informacija studentima,
  • novih metoda vrednovanja,
  • mogućnosti samovrednovanja studenata,
  • stjecanja novih vještina u virtualnom okruženju i sl.


Glavne prednosti sustava za e-učenje koje pogoduju i studentima i nastavnicima te im omogućavaju kvalitetniju komunikaciju i lakše i jednostavnije svladavanje zadanih ishoda učenja u e-kolegiju su:

  • fleksibilnost vremena i mjesta učenja,
  • komunikacija između nastavnika i studenata te među samim studentima preko e-pošte i foruma,
  • dostupnost svih informacija i obavijesti vezanih uz e-kolegij na jednom mjestu,
  • mogućnost predaje seminarskih radova kroz sustav


SUMoodle je dostupan na http://eucenje.sum.ba