Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Sveučilišna klinička bolnica Mostar pridružena je članica Sveučilišta u Mostaru. Ona je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Federacije BiH i četiri županije (Hercegovačko-neretvanska županija, Zapadnohercegovačka županija, Hercegbosanska županija i Srednjobosanska županija). Djelatnost Sveučilišna klinička bolnica Mostar obuhvaća specijalističko-konzultativnu djelatnost i bolničku zdravstvenu djelatnost, kao i zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te najveća zdravstvena ustanova u Hercegovini. Ostvaruje suradnju s mnogim bolničkim centrima iz BiH i susjedne Republike Hrvatske (npr. Kliničku bolnicu Split, Kliničku bolnicu Dubrava, Kliničku bolnicu Rebro, Kliničku bolnicu Sestara milosrdnica Zagreb, Opću bolnicu „Josip Barbot“ Koprivnica, UKC Tuzla, KBC Sarajevo itd.). Ustroj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar obuhvaća 15 klinika, dva odjela, pet zavoda, 8 službi, 6 centara i tri ureda.

Glede ostvarenja svoje misije i očekivanja korisnika svojih usluga uprava i djelatnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar rukovode se slijedećim vrijednostima:

  • služiti zajednici kao medicinsko središte izvrsnosti koje osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb i educiranje zdravstvenih djelatnika;
  • korisnicima usluga pružiti najbolju zdravstvenu zaštitu utemeljenu na najboljoj kliničkoj praksi te odgovornosti i humanosti našeg osoblja.

Više o Sveučilišnoj kliničkoj bolnici na: http://www.skbm.ba.