In memoriam – akademik ddr. Serafin Hrkać, prof. emer.

In memoriam – akademik ddr. Serafin Hrkać, prof. emer.

In memoriam – akademik ddr. Serafin Hrkać, prof. emer.

In memoriam – akademik ddr. Serafin Hrkać, prof. emer.

14.04.2021 09:58:19

343

343

14.04.2021 09:58:19

Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaziju završio na Širokome Brijegu 1957. god. Višu gimnaziju pohađao je u Sinju, a potom u Dubrovniku gdje je i maturirao. U franjevački je red stupio 1960. godine, a filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu i Rimu. Za svećenika je zaređen 1966. god. Fakultet klasične filologije završio je u Rimu doktoriravši s temom Vita et opera humanistae Nicolai Modrussiensis – De mortalium felicitate dialogus / editio critica, fontes et analysis philologica (Život i djela humanista Nikole Modruškog – Dijalog o sreći smrtnika). Dr. sc. Hrkać predavao je grčki i latinski jezik, logiku i povijest filozofije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Splitu od 1971. do 1973. god., a od 1973. do 1987. u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom predavao je klasične jezike – latinski i grčki. Od god. 1987. živio je i radio u franjevačkome samostanu na Širokome Brijegu. Od 1992. god. predavao je Latinski jezik na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a od 1994. Filozofiju odgoja, Etiku i Filozofiju religije na Pedagoškome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Drugi je doktorat postigao na Sveučilištu u Sarajevu disertacijom Izlaganje o univerzalijama u djelu Antuna Žderića – Enchyridion in universam aristotelico-scoticam logicam. Na Pedagoškome, a poslije Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru bio je redoviti profesor. Bio je inicijator utemeljenja te prvi pročelnik Studija filozofije te Studija latinskoga jezika i rimske književnosti. Bio je i inicijatorom utemeljenja i ravnateljem Instituta za latinitet Sveučilišta u Mostaru koji je osnovan 2004. god. Imenovan je prvim voditeljem poslijediplomskoga studija „Jezici i kulture u kontaktu“ 2005. god. Bio je predsjednik Počasnoga odbora za obilježavanje 25. obljetnice Sveučilišta u Mostaru, a za 35. obljetnicu Sveučilišta (2012. god.) dobio je „Priznanje za jačanje i razvitak Sveučilišta u Mostaru“. Od 2000. god. bio je redoviti član Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost. God. 2002. izabran je za dopisnoga člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u odjeljenju humanističkih znanosti. God. 2008. izabran je za redovitoga člana ANUBiH-a. Odlukom Općinskoga vijeća općine Široki Brijeg dobio je 30. srpnja 2014. Javno priznanje općine Široki Brijeg – Zlatnu plaketu „Grb općine Široki Brijeg“.  

Akademik ddr. Serafin Hrkać, prof. emer. preminuo je u utorak, 13. travnja 2021. u 79. godini života.

Počivao u miru!

Loading...


Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prilikom trodnevnoga posjeta Bosni i Hercegovini, a na poziv rektora prof. dr. Zorana Tomića posjetio je Sveučiliš...


Senat Sveučilišta u Mostaru na današnjoj sjednici Senata donio je Odluku o uvođenju e-iskaznice, što znači da studenti Sveučilišta u Mostaru...


Rektorski zbor/konferencija BiH danas je održala redovitu sjednicu kojom je predsjedavao rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Damir Kukić. Rektori javnih univerziteta...