In memoriam: fra Ivan Ševo

In memoriam: fra Ivan Ševo

In memoriam: fra Ivan Ševo

In memoriam: fra Ivan Ševo

23.03.2021 14:57:04

358

358

23.03.2021 14:57:04

Fra Ivan Ševo rođen  je 1. siječnja 1953. u Donjim Hamzićima, općina Čitluk. Pučku je školu pohađao u razdoblju od 1960. do 1964. godine u Donjim Hamzićima  i od 1964. do 1968. godine u Čerinu. Gimnaziju je završio u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1968. – 1972.). Teologiju s filozofijom studirao je u akademskim godinama 1974./1975. i 1975./1976. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a od 1976. do 1980. godine na Teološkome fakultetu Sveučilišta u Freiburgu im Breisgau. Studij je završio godine 1980. nakon što je položio potrebne ispite i napisao diplomski rad pod naslovom Die Problematik der Glaubens- und Gnadenerfahrung in der neusten theologischen Diskussion (Problematika iskustva vjere i milosti u najnovijoj teološkoj diskusiji) pod mentorstvom prof. dr. phil. i dr. theol. Karla Lehmanna (kasnije biskupa u Mainzu, dugogodišnjega predsjednika Njemačke biskupske konferencije i kardinala). Poslijediplomski znanstveni studij „Jezici i kulture u kontaktu“ na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer Kultura, podsmjer Filozofija, upisao je akademske 2006./2007. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Tamno svjetlo Boga (pristup Bogu u filozofiji Bernharda Weltea) obranio je 2011. godine.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavao je kolegij Filozofija religije od akademske 2012./13 do akademske 2017./18.

Počivao u miru!

Loading...


Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međun...


Sva dosadašnja izdanja koja je pripremio Ured za odnose s javnošću SUM kao i teme koje se nalaze u novom izdanju sveučilišnog newslettera za mjesec svibanj možete pogledati

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristu...