Jedinstveni online katalog visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru– COBISS+

Jedinstveni online katalog visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru– COBISS+

Jedinstveni online katalog visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru– COBISS+

Jedinstveni online katalog visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru– COBISS+

30.09.2021 10:37:37

397

397

30.09.2021 10:37:37

U sklopu provedbe aktivnosti na uspostavi jedinstvenog knjižničnog i informacijskog sustava na razini Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišna knjižnica  u suradnji s Virtualnom knjižnicom BiH (Nacionalna i sveučilišna knjižnica BiH) uspostavila je jedinstvenu tražilicu za mrežni katalog visokoškolskih knjižnica COBISS sustav. Korisnicima visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Mostaru uspostava ove usluge omogućuje da u jednoj COBISS + pretrazi dobiju informacije o tome koja od organizacijskih jedinica u svom fondu ima potrebnu publikaciju.

COBISS + namijenjen je svim korisnicima: studentima, nastavnom osoblju, istraživačima itd., kao i korisnicima koji traže relevantne informacije ili dostupnu građu u knjižnicama.

Link za pristup COBISS+ Sveučilišta u Mostaru:

https://plus.bh.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=sum

Loading...


Izložba renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retrospektiva, 1991. – 2021.“ svečano je otvorena...


Klauzure povodom aktivnosti u mandatu novog saziva Senata odvijale su se kroz cijeli tjedan na Sveučilištu u Mostaru, a zaključene su klauzurom na kojoj su razma...


Sveučilište u Mostaru organizira retrospektivnu izložbu renomiranog hrvatskog umjetnika Vatroslava Kuliša pod nazivom „VATRA – Kritička retros...