Održano predavanje o temi E-učenje: jučer, danas i sutra

Održano predavanje o temi E-učenje: jučer, danas i sutra

Održano predavanje o temi E-učenje: jučer, danas i sutra

Održano predavanje o temi E-učenje: jučer, danas i sutra

30.01.2020 15:08:10

284

284

30.01.2020 15:08:10

Prof. dr. sc. Slavomir Stankov održao je predavanje o temi „E-učenje: jučer, danas i sutra“ na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Govorio je o području razvoja i primjene računalnih sustava u nastavi, o procesu učenja i poučavanja te je objasnio sustave primjene računala u nastavi, inteligentne tutorske sustave, zasnivanje e-učenja i njegove sustave, norme, modele oblikovanja nastave kao i trendove razvoja e-učenja.

„Inteligentni tutorski sustavi su računalni sustavi koji su namjenjeni potpori i poboljšanju procesa učenja i poučavanja u odabranom područnom znanju uvažavajući individualnost učenika kao što je to slučaj kod tradicionalnog poučavanja jedan-na-jedan“, kazao je prof. Stankov.

Prof. dr. sc. Slavomir Stankov je umirovljeni profesor s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U posljednje vrijeme je intenzivno provodio istraživanja i eksperimente s online i hibridnim konceptnim poučavanjem sa studentima u okruženju sustava za upravljanje učenjem. U posljednjih 15 godina je vanjski suradnik na FPMOZ-u Sveučilišta u Mostaru. Zajedno s dijelom nastavnika na odjelu Informatike od 2015. godine surađuje na projektu oblikovanja i razvoja inteligentnog sustava s prilagodljivim courseware i komunikaciji s prirodnim jezikom za potrebe Ureda za istraživanje Ratne mornarice SAD.

Loading...


Medicinski fakultet je na platformu e-učenja u sustavu SUMARUM postavio sve kolegije ljetnog semestra za ak.2019/2020 godinu. Svi studenti,  Medicine (361), Dental...


Ubrzo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju zbog širenja koronavirusa COVID-19 i u Bosni i Hercegovini je prekinut klasični ...


Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru s IT Centrom SUM organizira pripreme za upis na fakultet za sve maturante srednjih škola koje rade po nastavnom plan...