Potpisan ugovor za međunarodni zajednički diplomski studij

Potpisan ugovor za međunarodni zajednički diplomski studij

Marija Bago

30.05.2019 14:42:36

668

Marija Bago

668

30.05.2019 14:42:36

Sveučilište u Mostaru (SUM) i Alma Mater Europae – European Center Maribor (AMEU ECM) potpisali su sporazum o primjeni zajedničkog diplomskog studija Web znanosti na razini visokog obrazovanja. Sporazum su potpisali rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić, dr. sc. Goran Gumze u ime predsjednika AMEU ECM-a prof. Dr. Ludvika Toplaka i dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti prof. dr. Mario Vasilj.

Zajednički diplomski studij je zamišljen kao parcijalni program usporedno s profesionalnim zaposlenjem jer će koristiti suvremene pristupe e-učenja kao što su online predavanja i seminari te će se komunikacija i suradnja odvijati putem računala. Ovaj studijski program je podijeljen na tri tematska modula, a nakon završetka studija diplomant stječe titulu magistra web znanosti. Predavanja će se održavati na FPMOZ-u, a izvodit će se na engleskom jeziku, uz mogućnost hrvatskog i slovenskog jezika.

Studenti Web znanosti će steći dobre tehničke kompetencije na sljedećim područjima: web i web-based arhitektura, otvoreni kod i tehnologije otvorenog koda, pravni aspekti zaštite privatnosti, podaci i informacije, copyright vs copyleft, otvorene licence, otvoreni podaci kao i kompetencije iz modula umjetne inteligencije s analitikom podataka i /ili cyber sigurnosti.

Loading...


Skupina japanskih i korejskih studenata predvođenih prof. Taro Tsukimurom (Doshisha University Kyoto, Japan) je u sklopu studijskog putovanja po Europi posjetila Ekonomski fakultet Sveučiliš...


Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj „Osnove rada u sustavu za e-učenje“ za nastavno osoblje koji će se održati u srijedu ...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dodijelio je plaketu rektoru Sveučilišta Matej Bel doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskom za izniman doprinos razvoju Sveučili&s...