Poveznice za pristup predavanju „O čemu govorimo kada govorimo o e-učenju i nastavi online“

Poveznice za pristup predavanju „O čemu govorimo kada govorimo o e-učenju i nastavi online“

Poveznice za pristup predavanju „O čemu govorimo kada govorimo o e-učenju i nastavi online“

Poveznice za pristup predavanju „O čemu govorimo kada govorimo o e-učenju i nastavi online“

27.01.2021 10:07:56

366

366

27.01.2021 10:07:56

Predavanje „O čemu govorimo kada govorimo o e-učenju i nastavi online“ prilagođeno za nastavno osoblje održat će se danas, 27. siječnja 2021., s početkom u 11 sati (Google Meet).

Predavanje će održati dr. sc. Sandra Kučina Softić, M. Sc. in Digital Education, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima, predsjednica European Distance and E-learning Network EDEN.

Predavanje možete pratiti putem Google Meeta, a ukoliko broj sudionika bude veći od dozvoljenog broja, predavanje možete pratiti i putem YouTube streama.

Loading...


Prvi kick off sastanak ERASMUS + Capacity Building in the field of higher education 2020 projekta STEAM-edu održan je na SUM-u.

„Kada je riječ o Sveučilištu u Mostaru, ono je prošlo postupak reakreditacije, u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na ...


Hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan posjetio je Televiziju Sveučilišta u Mostaru. U okviru posjete upoznat je s radom SUM TV-a, pr...