Predstavljamo 12. broj sveučilišnih novina Universitas Mostariensis

Predstavljamo 12. broj sveučilišnih novina Universitas Mostariensis

Predstavljamo 12. broj sveučilišnih novina Universitas Mostariensis

Predstavljamo 12. broj sveučilišnih novina Universitas Mostariensis

22.05.2020 10:10:25

814

814

22.05.2020 10:10:25

Sveučilište u Mostaru u suradnji s Večernjim listom BiH izdalo je 21. svibnja 12. broj sveučilišnih novina Universitas Mostariensis posvećen aktivnostima i reakciji Sveučilišta u pandemiji korona virusa, dok je glavna tema broja digitalna transformacija obrazovanja. Universitas Mostariensis dostupan je na linku.

Na 16 stranica obuhvaćene su brojne aktivnosti SUM i fakulteta. Digitalna transformacija obrazovanja obuhvaća tekstove o navedenom procesu u osnovnim i srednjim školama koje Sveučilište provodi u suradnji s Koordinacijom ministara obrazovanja, znanosti, kulture i športa županija u kojima se nastavni plan i program izvodi na hrvatskom jeziku. Tom temom obuhvaćena je i online nastava na Sveučilištu gdje su kroz izjave dekana iznesene aktivnosti i reakcije fakulteta.

TV škola koja je organizirana kako bi se producirao nastavni sadržaj za niže razrede osnovne škole putem televizije s iskustvima nastavnika i učitelja govori o velikoj ulozi sveučilišne televizije SUM TV, kao novog obrazovnog medija, u procesu digitalizacije.

U ovom broju predstavljen je i vanjski izgled zgrade SUMIT centra čija gradnja se planira, a o planovima i aktivnostima govorio je i voditelj Centra za informacijske tehnologije SUM-a doc. dr. Tomislav Volarić.

Aktivnosti međunarodne suradnje prikazane su kroz priče i iskustva studenata Sveučilišta koji borave u inozemstvu, ali i stranih studenata koji su u vrijeme pandemije ostali u Mostaru.

Kao u svakom broju, jedan dio je posvećen i studentima gdje su navedene aktivnosti Studentskog zbora SUM-a, od tečajeva do virtualnih kongresa.

U samoj pripremi broja, osim uredničkog kolegija, sudjelovali su i studenti novinarstva i odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Loading...


Prvi online međunarodni dan u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju održan je na Sveučilištu u Mostaru, a sudjelovali su predstavnici iz više od 25 &...


Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru održat će prvi online Međunarodni dan SUM-a 22. rujna 2020. s početkom u 11 sati, a na ovom 'digitalnom' događ...


Sveučilište u Mostaru postavilo je video kamere za nadzor kampusa kako bi se zaštitila imovina Sveučilišta, ali i povećala sigurnost prije svega studenata,  nastavnog i ad...