Program Međunarodne konferencije „Usprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

Program Međunarodne konferencije „Usprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

04.05.2022 09:56:43

496

496

04.05.2022 09:56:43

Međunarodna konferencija “Usprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održat će se 6. i 7. svibnja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne znanstvenike i znanstvenice koji istražuju rodna pitanja u području visokog obrazovanja. Tijekom konferencije upriličit će se i posebna izlaganja četiriju profesorica iz Austrije, Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva. Ciljevi su konferencije potaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnoj razini. Organizatori su Konferencije TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA), u suradnji s suorganizatorima: Internacionalni univerzitet u Travniku (IUT), Sveučilište Hercegovina (SVEHER), Sveučilište u Mostaru (SUM), Sveučilište u Zagrebu (UNIZG), Univerzitet u Banjoj Luci (UNBL), Univerzitet u Bihaću (UNBI), Univerzitet Crne Gore (UCG), Univerzitet Donja Gorica (UDG), Univerzitet ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO), Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UES), Univerzitet u Novom Sadu (UNS) i Univerzitet u Zenici (UNZE). 

Tijekom dva konferencijska dana bit će predstavljena 33 rada autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije te Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva, a teme o kojima će se, između ostalih, razgovarati su sljedeće:  nasilje kao feministički problem – proizvodnja znanja o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju; rodno osjetljiv jezik, njegova upotreba i neravnopravnost u jeziku; rodno zasnovano nasilje, instrumentalizacija ženskog tijela; rodni stereotipi na univerzitetu, nastavni sadržaji o rodno zasnovanom nasilju, odnos rodnih stereotipa i religije; suvremeni teorijski i metodološki pristupi u istraživanju roda, rodno zasnovanog nasilja, proučavanju ravnopravnosti na univerzitetima i u nastavnim programima na univerzitetima. Upriličit će se izlaganja i o: borbi protiv seksualno nedoličnog ponašanja nastavnog osoblja u visokom obrazovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu; online uznemiravanju i cyber nasilju u visokom obrazovanju, o medijskom izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju, mentalnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju, mehanizmima za sprečavanje i zaštitu od seksualnog uznemiravanja počinjenog posredstvom informacijsko-komunikacijskih tehnologija tijekom pandemije COVID-19. Seksualno uznemiravanje u akademskom okruženju je tema jednog od panela, u okviru kojeg će se izložiti podaci s pojedinih fakulteta u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Bit će riječi o inovacijama u borbi protiv seksualnog uznemiravanja u visokom obrazovanju, te o odgovoru institucionalnih politika na rodnu diskriminaciju na univerzitetima, kao i o neravnopravnosti žena u zapošljavanju i razvoju karijera, zastupljenosti žena u istraživanjima vještačke inteligencije, te o odnosu roda, menadžmenta univerziteta i institucionalne kulture. Konferencija se završava predavanjem o odnosu epistemičkog i rodno uvjetovanog nasilja na sveučilištu, njihovu sjecištu i protuslovlju.

Ciljevi su Konferencije potaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti kako bi se radilo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnoj razini. Organizatori su Konferencije TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA).

Više informacija možete pronaći na poveznici

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Univerzitet u Beogradu bio je domaćin skupa “Think-and-Do Dialogue in Belgrade: Universities as Drivers of Sustainability”  koji je organizirala Circle...


Izaslanstvo Sveučilišta u Splitu boravilo je u radnoj posjeti Sveučilištu u Mostaru povodom zajedničkih projekata i šire akademske suradnje, ne sam...


Sedme godine zaredom Studij odnosa s javnošću i Studij novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizatori su Međunarodne znanstveno-stru...