SUMIT voditelj procesa digitalizacije za sve razine obrazovanja

SUMIT voditelj procesa digitalizacije za sve razine obrazovanja

SUMIT voditelj procesa digitalizacije za sve razine obrazovanja

SUMIT voditelj procesa digitalizacije za sve razine obrazovanja

03.02.2021 10:04:27

381

381

03.02.2021 10:04:27

U cilju pružanja podrške obrazovnoj i akademskoj zajednici u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija i osiguranja pristupa novim tehnologijama i informacijskim uslugama 13. prosinca 2017. osnovan je Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru SUMIT.

U ispunjavanju misije i vizije SUMIT-a od velikog su značaja partnerske institucije s kojima Sveučilište u Mostaru ima dugogodišnju suradnju. Prije svega važna je suradnja s HT Eronetom, Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET, Sveučilišnim računskim centrom (SRCE) i fakultetima koji se bave problematikom razvoja informacijskih sustava. Važno je napomenuti i suradnju s lokalnim, pouzdanim IT tvrtkama s kojima SUMIT surađuje.

U prve dvije godine od osnivanja SUMIT je preuzeo razvoj i održavanje Informacijskog sustava sveučilišta – ISS, uspostavljena je autorizacijska i autentikacijska infrastruktura kojoj je u 2020.  primijenjen vizualni identitet eduID, izrađen je sustav za e-učenje SUMARUM te niz drugih web programskih rješenja za Sveučilište u Mostaru.

Odgovor na pandemiju COVID-19

U 2020. ušlo se s planom održavanja i razvoja postojećih sustava, razvojem registra završnih, diplomskih i doktorskih radova, razvojem HR modula, intenzivnije suradnje na razvoju sustava za osiguranje kvalitete. Dogovorena je suradnja na razvoju projekta „Smart campus“ s partnerima, tvrtkama HT Eronet i Ericsson Nikola Tesla.  

Također, kao jedna od najbitnijih aktivnosti označen je razvoj projekta „e-škole“, koji je od strateške važnosti za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Pandemija nije zatekla SUMIT, nego upravo suprotno, u izazovnim vremenima SUMIT je uspio organizirati nastavu na daljinu kako na Sveučilištu, tako su uspjeli pomoći 135 osnovnih i srednjih škola koje nastavne planove i programe izvode na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Temelj uspješne reakcije na pojavu pandemije je postavljen krajem 2017. osnivanjem SUMIT na 3. sveučilišnoj klauzuri održanoj u svibnju 2018. kada je donesen zaključak da će Sveučilište sa svojim strateškim partnerima stvoriti IT centar za cijelu vertikalu obrazovanja, od vrtića do sveučilišta.

Digitalna transformacija obrazovanja u školama

Nakon 3. sveučilišne klauzure napravljen je plan digitalizacije škola, projekt kojim će se učinkovitije i transparentnije upravljati školama te je uz pomoć strateških partnera planirano omogućiti e-Maticu, odnosno digitalni oblik matične knjige, e-Dnevnik, elektronički identitet učenika i nastavnika, sustav za e-učenje Školarac, a najvažnije napraviti sustavno obrazovanje svih korisnika sustava. Na sjednici Hrvatskog narodnog sabora održanoj 11. veljače 2020. usvojena je odluka kojom sve škole koje nastavne planove i programe izvode na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini trebaju započeti proces digitalizacije u organizaciji SUMIT-a.

Pokrenute su aktivnosti i komunikacija sa svim nadležnim ministarstvima obrazovanja i zavodima u cilju realizacije ove odluke nakon čega su potpisani sporazumi s Hercegbosanskom, Posavskom, Zapadnohercegovačkom i Srednjobosanskom županijom te općinom Usora. U tijeku su i dogovori za potpis sporazuma i s Hercegovačko-neretvanskom županijom.

U ovom procesu sudjeluju 144 škole s 235 školskih koordinatora koji su dodijelili više od 31 tisuću elektroničkih identiteta za učenike te preko 4600 elektroničkih identiteta za nastavnike u eduID sustavu. Kreirano je preko 2000 odjela s 350 različitih nastavnih planova, a na polugodištu su podijeljeni i prvi izvještaji o uspjehu ispisani iz SUMIT Matice. Trenutno su u tijeku dogovori i edukacije za korištenje SUMIT Dnevnika za 25 škola s područja navedenih županija koje su se prijavile za sudjelovanju u ovom pilot projektu.

SUMIT u 2021. nastavlja sa svojim projektima kojima će pridonijeti značajnom unapređenju obrazovanja, dok zapošljavanje i angažiranje kvalitetnih ljudi iz IT područja i dalje ostaje najveći izazov u digitalizaciji cijele vertikale obrazovanja.

 

Loading...


Rektorica Univerziteta u Beogradu prof. dr. Ivanka Popović primila je danas rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića. Tijekom susreta rektori su raz...


Sveučilište u Mostaru pridružilo se znanstvenim i obrazovnim institucijama koje podržavaju online tečaj o osnovama umjetne inteligencije - Elements of AI. Drugo najveće sveučilište i ...


Više od 500 predstavnika akademske zajednice i civilnoga društva potpisalo je Izjavu o europskoj budućnos...