Organizacija


Službe


Služba Kontakt osoba Telefon E-mail
Služba za pravne poslove Branka Hrkać 036/337-073 branka.hrkac@sum.ba
Služba za opće poslove i javne nabave Ivo Karačić 036/ 446-345 ivo.karacic@sum.ba
Služba za financije i računovodstvo Tanja Popović 036/337-079 tanja.popovic@sum.ba
Služba za planiranje, analizu i izvršavanje Dragan Gabrić 036/446-348 dragan.gabric@sum.ba