Organizacija


Uredi


Uredi Kontakt osoba Telefon E-mail
Ured za međusveučilišnu suradnju Maja Medić 036/ 446-346 maja.medic@sum.ba
Ured za međunarodnu suradnju Inja Stojkić 036/446-347 inja.stojkic@sum.ba
Ured za odnose s javnošću Miroslav Vasilj 036/337-070 miroslav.vasilj@sum.ba
Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Luciana Boban 036/ 446-346 luciana.boban@sum.ba
Ured za podršku studentima s invaliditetom Monika Zovko 036/445-488 monika.zovko@sum.ba