Studenti


Alumni


Sastavnica Ime i prezime E-mail
Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Ana Mandić ana.mandic@aptf.sum.ba
Akademija likovnih umjetnosti Mateja Galić mateja.galic@alu.sum.ba
Ekonomski fakultet Nikola Papac nikola.papac@ef.sum.ba
Fakultet prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti
Daniel Vasić daniel.vasic@fpmoz.sum.ba
Fakultet strojarstva, računarstva i
elektrotehnike
Angela Topić angela.topic@fsre.sum.ba
Fakultet zdravstvenih studija Ivona Ljevak ivona.ljevak@fzs.sum.ba
Farmaceutski fakultet Martin Kondža martin.kondza@farf.sum.ba
Filozofski fakultet Nikolina Pandža nikolina.pandza@ff.sum.ba
Građevinski fakultet Dragan Katić dragan.katic@gf.sum.ba
Medicinski fakultet Marko Ostojić marko.ostojic@mef.sum.ba
Pravni fakultet Ivona Šego-Marić ivona.sego-maric@pf.sum.ba