Studenti


Informacijski sustav Sveučilišta u Mostaru


ISS je “Srce” Sveučilišta, a ovdje su navedene neke najbitnije funkcionalnosti sustava. U 2019. godini Sveučilište će steći pravo vlasništva nad programskim rješenjem i izvornim kodom, a SUMIT će nastaviti održavanje i razvoj ISS-a. Tvrtka koja je razvila sustav, u dogovorenom prijelaznom razdoblju, biti će podrška programerima SUMIT-a u cilju što kvalitetnijeg i lakšeg prelaska.

SUMIT je u zadnjih godinu dana bio stalna podrška putem elektronske pošte i telefona sastavnicama pri rješavanju i otklanjanju problema u radu s ISS sustavom. Kordinaciju sa sastavnicama vodio je dr.sc. Marko Odak, doc. 

Dio izmjena u ISS-u u cilju bolje funkcionalnosti sustava u zadnjih 12 mjeseci: 

 • ispis svih prijavnica za određenog studenta (pretraživanje po studentu), 
 • automatsko postavljanje drugog ispitnog roka i web prikaza DA +14 dana u odnosu na prvi ispitni rok
 • evidentiranje studenata s nepodmirenim financijskim obvezama 
 • potvrda o ispisu studenata (predložak u ISS-u) 
 • mogućnost dodavanja silabusa za kolegij na profesor aplikaciji 
 • prosječna duljina studiranja po ciklusu 
 • pregled diplomiranih studenata

 

Razvoj ISS-a Sveučilišta u Mostaru započeo je 2011.godine. Razvijene su osnovne funkcionalnosti vezane za administraciju sustava, referadu, profesore i studente. U 2012.godini pokrenut je softver, te formirana jedinstvena baza sa svim članicama Sveučilišta i osiguran pristup i centralno administriranje sustava. Ostale komponente softvera su se razvijale u narednim godinama.

Podatkovnu podlogu softvera čini Oracle 12 SE1 baza podataka. Ona je pokrenuta na Oracle Enterprise Linux 7 serveru. Aplikacijsku logiku podržava Oracle Enterprise Linux 7 app server na kojem je kao web server instaliran Glassfish. Sljedeći softver je razvijen upotrebom Oracle Apex razvojnog okruženja:

 1. Referada 
 2. Profesori 
 3. Studenti 
 4. Financije 
 5. Statistika 
 6. USKPI 
 7. RSP 
 8. Anketiranje 
 9. Administracije 
 10. Pregled ispitnih rokova

 

Mobilna aplikacija StudApp i Repozitorij znanstvenih radova izrađene su korištenjem AngularJS na korisničkom sučelju i JavaEE na pozadinskoj logici. API-ji za preuzimanje podataka iz ISS-a je razvijen preko JavaEE.

Aplikacija za nastavno osoblje nalazi se na sljedećem linku: http://is.sum.ba/

Aplikacija za studente se nalazi na sljedećem linku: https://is.sum.ba:4443/ords/f?p=1101:LOGIN