Studenti


Udruge Sveučilišta


Na Sveučilištu u Mostaru trenutno je zastupljeno 12 aktivnih udruga koje unutar svoga sastava nastoje poboljšati status studiranja, promicati važnost vlastitog studija za društvo, te kroz razne oblike radionica ukazati na eventualne poteškoće i njihovo rješavanje.

 

HSPF - Hrvatski Studentski Politološki Forum

Udruga HSPF je studentska, nevladina udruga neprofitnog karaktera koja okuplja studente Sveučilišta u Mostaru, primarno studente studija politologije Filozofskog fakulteta, ali i studente s ostalih odsjeka i fakulteta na Sveučilištu koji se zanimaju za politološke, te političke teme. Udruga djeluje na razini Bosne i Hercegovine, registrirana je pri Ministarstvu pravde BiH i jedina je studentska udruga s hrvatskim predznakom u BiH. Glavna i temeljna misija ove udruge jest artikuliranje glasa kritički nastrojenih studenata koje predvodi novoizabrani predsjednik, Martin Mikulić.

Kontakt:

E-mail: hspf09@gmail.com

Web stranica: http://www.hspf.info/

FB: https://www.facebook.com/Politoloskiforum

 

HSSA Mostar - Health Science Student Association

Udruga studenata zdravstvenih studija je nevladina, neprofitna studentska organizacija osnovana 23. siječnja, a registrirana 16. travnja 2013 godine. Ciljevi HSSA su, ne samo promicanje zdravstvene struke, podizanje svijesti i izobrazba građana Mostara za skrb o vlastitom zdravlju već i humanitarno djelovanje, pomoć bolesnima i hendikepiranima, očuvanje interesa studenata fakulteta, povezivanje s kolegama u zemlji i inozemstvu, razmjena studentskih iskustava te ostvarivanje mogućnosti daljnjeg profesionalnog usavršavanja. Važno je napomenuti da je članstvo u udruzi je besplatno.

Kontakt:

Predsjednica- Gabrijela Velić: gabrijela_velic@hotmail.com

FB: https://www.facebook.com/HssaMostar/

 

AIESEC - Udruženje studenata ekonomskih i organizacijskih znanosti

AIESEC je globalna, nepolitička, neprofitna organizacija koja djeluje u 111 zemalja svijeta, od kojih je jedna i Bosna i Hercegovina. Vizija AIESEC-a jest ispunjenje ljudskih potencijala u koji su se uključili i studenti mostarskog Sveučilišta pod vodstvom predsjednice, Bosiljke Bulić.  AIESEC ujedno nudi i mogućnost vođenja projekata, rada na projektima i radne prakse u inozemstvu, a svi projekti na kojima se radi za imaju cilj unaprijediti sredinu u kojoj ovakva udruga djeluje.

Kontakt:

Predsjednica- Bosiljka Bulić: bosiljka.bulic@aiesec.net

FB: https://www.facebook.com/groups/aiesecmostar/

 

BoHeMSA - Udruženje studenata medicine u BiH

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA ili izvorno Bosnian and Herzegovinian medical students association je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini. Glavne djelatnosti BoHeMSA-e su suradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kontakt:

Predsjednica- Jelena Torbica

E-mail: bohemsa_lcmostar@hotmail.com

FB: https://www.facebook.com/BoHeMSA-LC-Mostar-303065606464802/

 

IAESTE LC Mostar - The international association for the exchange of students for tehnical experience

Međunarodno udruženje za razmjenu studenata radi stručne prakse, osnovano još 1948. godine na Imperial College-u u Londonu. Sudjelovanje u IAESTE razmjeni otvoreno je svim studentima na sveučilištima, institutima tehnologije i svim sličnim institucijama visokog obrazovanja. Sva polja studiranja gdje je praktično iskustvo preporučljivo tijekom studiranja su potencijalno uključena u razmjenu. Također, ponude za praksu se nude studentima svih grana tehnike i tehnologije, informatike, prirodnih i primjenjenih znanosti, te su program razmjene uključeni predstavnici industrije, visokoobrazovnih ustanova i sami studenti.

Kontakt:

Predsjednik: Filip Konjevod

E-mail: iaeste.mostar@gmail.com

Web: http://www.iaestemostar.com/

 

KSPFL - Klub studenata povijesti Filip Lastrić

Klub, odnosno udruga koja je osnovana 2015. godine na Filozofskom fakultetu na inicijativu studenata povijesti, a uz podršku njihovih profesora doc.dr.sc. Dijane Pinjuh i prof.dr.sc. Ivice Šarca. Osnovni cilj Kluba jest okupiti studente povijesti svih godina, ali su dobrodošli i svi oni studenti koje zanima povijest i koji žele aktivno sudjelovati, neovisno o njihovom studijskom opredjeljenju. Udrugu trenutno predvodi predsjednik Andrija Šego.

Kontakt:

E-mail: kspfiliplastric@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/kspfiliplastric/

 

IACES LC Mostar - International Association of civil engineering students

Međunarodna udruga studenata građevinarstva pri Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, koja svake godine organizira mnoge različite aktivnosti poput razmjena, tečajeva, konferencija (ACCESS), sastanaka (MTM) i stručnih praksi u inozemstvu.  Udruga ima i alumni klub koji je primarno osmišljen za bivše IACES članove, ali je otvoren i za sve diplomirane građevinare koji su voljni poduprijeti ciljeve i aktivnosti IACES-AC-a, koji su jednaki onima IACES-a. Predsjedničku funkciju trenutno obnaša Tea Vukoja.

Kontakt:

E-mail: iaceslcmostar@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/Iaces-LC-Mostar-1548105365436693/

 

EGEA Mostar - Europska geografska asocijacija studenata i mladih geografa - entitet Mostar

„EGEA Mostar“ je udruga nastala u veljači 2013. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, a koju danas predvodi predsjednik, Jurica Miličević. To je ujedno i udruga koja okuplja studente i mlade geografe, ekologe, prostorne planere i turizmologe. Ciljevi djelovanja su razmjena stručnog znanja, međusobno upoznavanje i razumijevanja društva, kulture i okoliša, kao i njihovog razvoja, uspostavljanja interkulturalnog dijaloga, razvoja i promocije turizma i očuvanja okoliša.

Kontakt:

E-mail: mostar@egea.eu

FB: https://www.facebook.com/egea.mostar

 

PRUMO - Udruga studenata Odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta

Udruga „PRUMO“ je udruga koju su 2015. godine osnovali studenti odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta uz pomoć svojih profesora i mentora. Cilj udruge je da kroz svoj rad organizira tribine i seminare, podupire aktivnosti za profesionalno usavršavanje, istraživački rad u medijima i sektoru odnosa s javnošću. U proteklim godinama rada udruga je uspješno organizirala i studentska putovanja na kojemu su studenti imali priliku usavršiti svoje znanje i pobliže se upoznati sa svijetom medija, te posjetiti neke od najpoznatijih medijskih kuća na našim prostorima, a njihova trenutna predsjednica je Martina Raguž.

Kontakt:

E-mail: udrugaodnosasjavnoscu@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/PRUMO-PR-udruga-Mostar-1056303077724266/

 

ELSA - Europsko udruženje studenata prava

The European Law Students' Association- ELSA je najveće europsko neprofitno i nepolitičko udruženje studenata prava i mladih pravnika.  Istoimena udruga u Mostaru okuplja studente pravnih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" i Sveučilišta u Mostaru i jedna je od tri punopravne lokalne grupe koje djeluju u okviru ELSA Bosna i Hercegovina. ELSA Mostar je u proteklom periodu imala niz značajnih projekata, a posebno se ističe suradnja s Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru na projektima organizacije debata, simulacije suđenja i sl.

Kontakt:

Nihad Šemić, predsjednik

E-mail: elsa_mostar@yahoo.com

FB: https://m.facebook.com/1elsa.mostar/?ref=page_internal&mt_nav=1

 

KSIZ - Klub studenata informacijskih znanosti

Od 2016.godine na Filozofskom fakultetu u Mostaru aktivan je Klub studenata Informacijskih znanosti. Glavni cilj Kluba je promicanje informacija, komunikacija i tehnologija, on proširuje svoj krug djelovanja na što veće područje i okuplja studente svih godina. Klub je inicijator suradnje između studenata na našem fakultetu, u zajednici i izvan nje te ostvaruje poznanstva i prijateljstva  sa studentima drugih fakulteta i u inozemstvu. Klub je vrlo aktivan, što dokazuju razne konferencije, projekti, radionice, tribine i volontiranja. O podršci među studentima svjedoče i razna druženja i aktivnosti koja im pomažu u ispunjavanju svakodnevnih obaveza tijekom obrazovanja. 
 
Kontakt:
 
Ante Bagarić, predsjednik