Studenti


Ured za podršku studentima s invaliditetom


Ured za podršku studentima s invaliditetom nastao je u okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju“ (EQOPP).

Ujedno i ured koji je namijenjen unaprjeđenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava i poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica s invaliditetom.

Studenti s invaliditetom smatraju se heterogeom skupinom ljudi koja uključuje studente s motoričkim poremećajima, oštećenjem sluha, oštećenjem vida, specifičnim teškoćama u učenju, mentalnim poremećajima, poremećajima govorno-jezičke komunikacije, kroničnim bolestima i ostalim oblicima invaliditeta koje studente stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na kolege.

Ured daje podršku na nekoliko različitih područja:

  • savjetovanje studenata s invaliditetom prilikom planiranja i provedbe studija,
  • pružanje podrške u svakodnevnici i u situacijama kod kojih se mogu pojaviti određene poteškoće (npr. prilikom polaganja ispita, stanovanja, odnosa s drugim studentima, itd.),
  • pružanje potrebnih informacija i podrške u prostorima Ureda i drugim prostorima Sveučilišta (osobno, telefonom, e-mailom ili putem web-stranice i tiskanih brošura),
  • pri omogućenom pristupu asistivnoj tehnologiji i savjetovanju akademskog i neakademskog osoblja,
  • informiranju akademskog i neakademskog osoblja o utjecaju invaliditeta na procese učenja i u skladu s tim njihovo prilagođavanje tim potrebama,
  • otklanjanje stereotipa, predrasuda i postizanje razumijevanja problematike osoba s invaliditetom od strane nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata i sl.

Studenti s invaliditetom, bez obzira na stupanj tjelesnog oštećenja, imaju pravo zatražiti individualizirano prilagođen način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija.

Također, Ured posjeduje opremu za studente s oštećenjima vida i sluha putem koje im se omogućava pristup literaturi i lakšem praćenju nastave.

Kontakt:

Tel: +00387 36/ 445-488

Monika Zovko, voditeljica ureda: monika.zovko@sve-mo.ba