Sveučilišna knjižnica


Kontakt


Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07.30 - 15.30

Rad sa korisnicima: 09.00 - 14.00

Pauza: 11.00 - 11.30 

Osoba za kontakt: Marija Karačić, mag. bibliotekarstva

Tel: 036 32 54 43 ; fax: 036 32 24 55

Adresa : Sveučilište u Mostaru, Sveučilišna knjižnica, Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar,

E-adresa: knjiznica@sum.ba