Sveučilišna knjižnica


O nama


Misija Knjižnice je služiti potrebama akademske, sveučilišne i znanstveno-istraživačke zajednice. Knjižnični fond izgrađuje se prema potrebama studija. Fondom je obuhvaćena literatura iz područja informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, politike, ekonomije, prava, sociologije, turizma, obrazovanja, prirodnih znanosti, lingvistike, književnosti, geografije, povijesti, te će se razvijati u skladu sa potrebama svih korisnika Knjižnice. Sveučilišna knjižnica svojim korisnicima pruža pomoć u pronalaženju odgovarajuće građe pretraživanjem lokalne baze podataka koja je dostupna na www.Cobiss.ba.

Pristup knjižničnoj građi je otvoren. Korisnici knjižničnu građu samostalno uzimaju s polica i nakon korištenja istu vraćaju odgovornoj osobi u knjižnici. Knjižnica raspolaže s čitaonicom. Korisnici se mogu služiti računalima, koristiti građu smještenu u čitaonici te građu iz referentne zbirke (enciklopedije, leksikoni, rječnici…) i zbirke knjiga koje se ne posuđuju izvan knjižnice. Korisnici također imaju mogućnost narudžbe knjižnične građe elektroničkom poštom. Knjižničnim fondom Sveučilišne knjižnice mogu se koristiti studenti i nastavno osoblje Sveučilišta u Mostaru. Upisom u knjižnicu korisnik stječe pravo korištenja knjižnične građe i usluga. Članovi Knjižnice upisuju se na temelju osobne iskaznice i indeksa. Članarina za Sveučilišnu knjižnicu iznosi 10 KM na godišnjoj razini i uplaćuje se na račun Sveučilišta u Mostaru broj 3381002200519712.