Sveučilište


Misija i vizija


Misija

Sveučilište u Mostaru ustrojava i provodi preddiplomsko, diplomsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje utemeljeno na istraživanjima te razvojem znanstvenoistraživačkoga, umjetničkostvaralačkog i stručnog rada doprinosi društvenomu i gospodarskom razvitku. Sveučilište osigurava i provodi mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih potencijala uza stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoistraživačkoga, nastavnog, umjetničkog i stručnog rada.


Vizija

Sveučilište u Mostaru bit će razvijeno u visoko organiziranu, integriranu i funkcionalnu visokoškolsku ustanovu uključenu u Europski prostor visokoga obrazovanja i Europski istraživački prostor, koja će jakom povezanosti znanstvenoistraživačkoga i obrazovnog procesa provoditi kvalitetno i učinkovito obrazovanje utemeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnoga učenja. Znanstvenoistraživački rad temeljit će na znanstvenoj izvrsnosti definiranoj međunarodnim pokazateljima i jačoj integriranosti s obrazovnim procesom na svim razinama, a posebice na razini poslijediplomskih studija. Sveučilište će stvaranjem novih ideja i tehnoloških rješenja, kritičkim promišljanjem i kreativnosti postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i ekološki prihvatljivoga održivog razvoja te promicatelj kulturnoga i povijesnog nasljeđa zajednice u kojoj je nastalo.