Sveučilište


SUM u brojkama1

Akademija

10

Fakulteta

50

Institucionalnih sporazuma

140

Studijskih programa

250

Mobilnosti

1000

Nastavnika

12000

Studenata

35000

Bibliotečnih jedinica