Tijela Sveučilišta


Upravno vijeće


Upravno vijeće – tijelo Sveučilišta koje upravlja Sveučilištem. Upravno vijeće ima devet članova.