"Preispitivanje kulture tolerancije integrirane Europe nakon pada Berlinskog zida"

"Preispitivanje kulture tolerancije integrirane Europe nakon pada Berlinskog zida"

"Preispitivanje kulture tolerancije integrirane Europe nakon pada Berlinskog zida"

"Preispitivanje kulture tolerancije integrirane Europe nakon pada Berlinskog zida"

19.09.2019 10:40:55

127

127

19.09.2019 10:40:55

"Preispitivanje kulture tolerancije integrirane Europe nakon pada Berlinskog zida" središnja je tema ljetne škole napravljene u suradnji sa Sveučilištem Milano Bicocca, Univerzitetom u Sarajevu, Univerzitetom Istočno Sarajevo, a partneri su joj Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište u Mostaru. Ovogodišnju ljetnu školu pohađati će 37 učesnika iz 17 zemalja sa čak 3 kontinenta. U fokusu ljetne škole biti će europski modeli demokracije i socijalne pravde iz transnacionalne perspektive kao i oblici diskriminacije i nasilja.

Kako je milanskom sveučilištu u organizaciji ljetne škole partner i Sveučilište u Mostaru, Sveučilište je 18. rujna bilo domaćinom ove ljetne škole. Goste je u ime sveučilišnog menadžmenta pozdravila prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sanja Bijakšić.  Sa sudionicima sa Sveučilišta iz Italije: Udina, Milana, Trsta te mostarskog Univerziteta Džemal Bijedić, u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta, razgovaralo se o temi: Redefiniranje granica i barijera.

Već 19. rujna Ljetna škola je ponovno u Sarajevu gdje će sudionici govoriti o izazovima i značenju suživota, a u središtu pozornosti bit će javna konferencija: Jugoslovenski ratovi od 1991-2001. – Učenje iz prošlosti, čijoj su se suorganizaciji priključili i Info centar Europske unije u Sarajevu i talijansko veleposlanstvo u Sarajevu. O postokomunizmu i demokraciji u tranziciji, europskim vrijednostima i integraciji, s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini razgovarat će se na okruglom stolu planiranom 20. rujna u Centru za interdisciplinarne studije u Sarajevu. U turističkom komplesku planine Jaohorina sudionici će  na tematskim radionicama  raspravljati i dati zaključna razmatranja ljetne škole.

 

Loading...


Sveučilište u Mostaru u suradnji s University of South-Eastern Norway i Univerzitetom "Džemal Bijedić" u Mostaru organizira Međunarodnu ljetnu školu koja će se ove godine održati na S...


Prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Sanja Bijakšić i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju SUM-a Inja Stojkić sudjelovale su na konferenciji u...


Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeo je program Deutsch Lehren Lernen (DLL - Učenje podučavanja njemačkog). Radi se o programu Goethe-Instituta, a studenti u okviru modula ...