Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Madrida. Ovo vrijedno partnerstvo proistječe iz suradnje u okviru projekta EU...


Prezentacija projekta EUPeace unutar inicijative Erasmus+ „Europska sveučilišta" održana je u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru održana u prostorijama Sveučilišne televizije. Ovaj događaj n...


Na posljednjoj sjednici Senata održanoj 13. prosinca usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom, koje se odnose dopunu popisa ranije stečenih naziva i novih naziva kao ...


Mobilna aplikacija Sveučilišta u Mostaru

Download SUM aplikacija za smartphone iOS & Android platforme.

Mobilna aplikacija - Google Play
Mobilna aplikacija - App Store

Newsletter
  • Novosti na Instagramu
  • Novosti na Facebook
  • Novosti na Twitter
Vodič e-Upisi
Anketa