Akademik Šimun Musa održao predavanje o položaju hrvatskog književnog jezika

Akademik Šimun Musa održao predavanje o položaju hrvatskog književnog jezika

Marija Bago

29.05.2019 13:02:39

249

Marija Bago

249

29.05.2019 13:02:39

Akademik Šimun Musa održao je predavanje o temi „Od Bečkoga dogovora do Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“ na Filozofskom fakultetu. Organizatori su Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH, Matica hrvatska Mostar i Sveučilište u Mostaru, a održano je u sklopu manifestacije Mostarsko proljeće – XXI. dani Matice hrvatske Mostar. 

Akademik Musa je istaknuo kako je Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika proglas kojeg su objavili hrvatski jezikoslovci, nezadovoljni objavljenim rječnicima i pravopisima u kojima se jezik, u skladu s Novosadskim dogovorom, nazivao hrvatskosrpskim.

„Novosadski dogovor nije bio po volji hrvatskih jezikoslovaca pa ni onih koji su stavili na njega potpis. Stoga su izdali Deklaraciju, i u njoj iznijeli svoje negativne stavove o Novosadskom dogovoru“, azao je Musa te dodao kako je dokument potpisalo 19 hrvatskih znanstvenih i kulturnih ustanova, među kojima Matica hrvatska.

Loading...


Skupina japanskih i korejskih studenata predvođenih prof. Taro Tsukimurom (Doshisha University Kyoto, Japan) je u sklopu studijskog putovanja po Europi posjetila Ekonomski fakultet Sveučiliš...


Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj „Osnove rada u sustavu za e-učenje“ za nastavno osoblje koji će se održati u srijedu ...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dodijelio je plaketu rektoru Sveučilišta Matej Bel doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskom za izniman doprinos razvoju Sveučili&s...