Glavni urednik Hrvatske katoličke mreže Siniša Kovačić obranio doktorsku disertaciju na SUM-u

Glavni urednik Hrvatske katoličke mreže Siniša Kovačić obranio doktorsku disertaciju na SUM-u

Glavni urednik Hrvatske katoličke mreže Siniša Kovačić obranio doktorsku disertaciju na SUM-u

Glavni urednik Hrvatske katoličke mreže Siniša Kovačić obranio doktorsku disertaciju na SUM-u

13.03.2020 16:57:02

302

302

13.03.2020 16:57:02

Poznati hrvatski novinar i urednik, Siniša Kovačić, koji trenutno obnaša dužnost glavnoga urednika Hrvatske katoličke mreže obranio je doktorsku disertaciju s temom: Razvoj novinarstva na mrežnim elektroničkim publikacijama – služenje javnosti ili podilaženje ukusu publike (Utjecaj informatičkih tehnologija na interakciju s korisnicima društvenih mreža u Republici Hrvatskoj) na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Nekadašnji glavni ravnatelj Hrvatske Radio Televizije (HRT) doktorsku disertaciju je pripremao pod mentorstvom prof. dr. Ilije Muse, pročelnikom Studija novinarstva na Filozofskom fakultetu SUM-a. U povjerenstvu za obranu, uz mentora bili su rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić (predsjednik povjerenstva) te  prof. dr. Aleksandar Bogdanić  s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.

Prema ocjeni povjerenstva doktorand Siniša Kovačić je, jasno uočivši i odredivši znanstveni problem, napravio kvalitetnu teoretsku podlogu rada koristeći recentnu domaću i svjetsku literaturu,  obavio vrlo važno i opsežno istraživanje temeljeno na analizi sadržaja, komparativnoj i generičkoj analizi, statističkoj analizi te dubinskim intervjuima, a sve sukladno primjerenoj znanstvenoj metodologiji, te uz njegove vlastite, promišljene, argumentirane i mjerodavne interpretacije ova doktorska disertacija ima sve odlike izvornoga znanstvenog rada i predstavlja vrijedan doprinos istraživanju na području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani masovni mediji te pokazuje kandidatovu osposobljenost za znanstvenoistraživački rad.

Loading...


Medicinski fakultet je na platformu e-učenja u sustavu SUMARUM postavio sve kolegije ljetnog semestra za ak.2019/2020 godinu. Svi studenti,  Medicine (361), Dental...


Ubrzo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju zbog širenja koronavirusa COVID-19 i u Bosni i Hercegovini je prekinut klasični ...


Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru s IT Centrom SUM organizira pripreme za upis na fakultet za sve maturante srednjih škola koje rade po nastavnom plan...