In memoriam: akademik Mirko Tomić

In memoriam: akademik Mirko Tomić

18.09.2023 08:56:52

866

866

18.09.2023 08:56:52

Akademik Mirko Tomić, rođen je 1927. godine u Radišićima, općina Ljubuški. Osnovnu školu završio je na Humcu, a gimnaziju u Osijeku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Poslijediplomske studije iz kazneno - pravnih znanosti završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Od 1993. godine predavao je „Kazneno procesno pravo s osnovama kriminalistike“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je bio i voditeljem katedre za kazneno pravo. 1998l. bio je članom Međunarodnog ekspertnog tima za izradu kaznenog zakonodavstva Federacije BiH. Njegov znanstveno - stručni opus broji više od 60 znanstvenih i stručnih radova, četiri monografije, dva udžbenika iz kaznenog procesnog prava te je koautor komentara Kaznenog zakona Federacije BiH. Bio je voditelj i predavač na poslijediplomskim studijima na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i u Banja Luci. Sudjelovao je na više međunarodnih kongresa za kazneno pravo i kriminologiju te je i organizirao više simpozija iz kazneno - pravnog područja. Bio je član Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH.

Akademik Tomić kao profesor i znanstvenik odgojio je generacije studenata pravnih fakulteta čime je ostavio neizbrisiv trag u akademskom životu ne samo Sveučilišta u Mostaru nego i Bosne i Hercegovine.

Akademik Mirko Tomić, prof. emer. preminuo je 12. rujna 2023. u 96. godini života.

Počivao u miru!

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sjednica Rektorskoga zbora/konferencije održana u Tuzli označila je značajan događaj za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici, koja je bila prva p...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na Forumu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Izazovi za mir: Liderstvo Europske Unije na Balkanu u organizaci...


Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Ma...