Kinesko izaslanstvo u radnom posjetu SUM-u

Kinesko izaslanstvo u radnom posjetu SUM-u

14.09.2023 13:53:05

585

585

14.09.2023 13:53:05

Kinesko izaslanstvo predvođeno Yu Hongjunom, potpredsjednikom kineske Narodne udruge za mir i razoružanje posjetilo je Sveučilište u Mostaru i tom prigodom se sastalo s vodstvom Sveučilišta na čelu s rektorom prof. dr. Zoranom Tomićem.

Rektor Tomić je izaslanstvu predstavio Sveučilište u Mostaru, istaknuo rezultate i iskorake SUM-a te naglasio dobru suradnju s kineskim sveučilištima kao i Veleposlanstvom Kine u Bosni i Hercegovini. Sveučilište u Mostaru ima potpisane različite oblike sporazuma sa sveučilištima i institucijama među kojima su Sveučilište Nortwest Normal, Confucius Institute HEADQUARTERS (HANBAN), Huawei Technologies, Beijing University of Civil Engineering and Architecture (BUCEA), Nishan world center for Confucianism studies, Qingdao University of Technology (QUT), Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT), Beijing International Studies University (BISU) te Nanchang University.

Sporazumom o suradnji na području kineskog jezika s Confucius Institute HEADQUARTERS omogućeno je sudjelovanje kineske lektorice u nastavnom programu Filozofskog fakulteta Sveučilišta. Trenutno na Sveučilištu  boravi  lektorica Xu Haowen. Kolegije Osnove kineskog jezika 1 i 2 pohađalo je 45 studenata. Lektorica u suradnji s Uredom za međunarodnu suradnju na Filozofskom fakultetu održavaju otvorena predavanja za javnost o kineskoj kulturi. Tijekom travnja 2023. godine, organiziran je i tečaj osnove kineskog jezika za menadžment Sveučilišta u Mostaru na Filozofskom fakultetu kojeg je izvodila kineska lektorica Xu Haowen.

Izaslanstvo je nakon sastanka obišlo kampus SUM-a i Sveučilišnu televiziju te je dogovoreno intenziviranje i razvoj suradnje.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sjednica Rektorskoga zbora/konferencije održana u Tuzli označila je značajan događaj za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici, koja je bila prva p...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na Forumu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Izazovi za mir: Liderstvo Europske Unije na Balkanu u organizaci...


Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Ma...