Na SUM-u u tijeku projekt UNIGEM

Na SUM-u u tijeku projekt UNIGEM

12.01.2022 08:06:15

632

632

12.01.2022 08:06:15

Projekt University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), koji predstavlja opredijeljenost sveučilišta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i regiji, trenutačno se provodi na Sveučilištu u Mostaru.

Projekt u cijelosti financiraju vlade Ujedinjenoga Kraljevstva i Sjeverne Irske, a uključeni su TPO fondacija i 17 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore radi prevencije i borbe protiv rodno zasnovanoga nasilja, diskriminacije i seksualnoga uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokome obrazovanju. Realizacija projektnih ciljeva trajat će četiri godine te predviđa i istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na sveučilištima prije i nakon implementacije ovoga projekta. Redovnom razmjenom informacija i zajedničkim aktivnostima posebna pažnja posvetit će se zagovaranju integriteta, načela transparentnosti i odgovornosti te pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanoga nasilja, diskriminacije i seksualnoga uznemiravanja na Sveučilištu u Mostaru kao i kreiranju i usvajanju akcijskoga plana za borbu protiv navedenoga. Također se dio potpisanoga Memoranduma odnosi na sudjelovanje u istraživanjima koja su posvećena mjerenju stavova o postojanju i upoznatosti s propisima koji imaju za cilj sprječavanje i borbu protiv rodno zasnovanoga nasilja, diskriminacije i seksualnoga uznemiravanja, izradu silabusa i nastavnih materijala kao i unaprjeđenje suradnje sa sveučilištima u Bosni i Hercegovini i regiji.

„Uspostava ili unaprjeđenje sustava u kojem će se uspješno provoditi mjere 'gender mainstreaminga' sastoji se od nekoliko faza koje uključuju utvrđivanje postojećega stanja u instituciji, planiranje (izradu plana rodne ravnopravnosti), fazu djelovanja (provedbu mjera) te fazu praćenja napretka. Navedenim koracima potrebno je pridružiti nositelje kontinuirane provedbe i praćenja institucijskoga napretka i proaktivnih rješenja kojima se odgovara na izazove u akademskoj i široj zajednici“, rekla je prof. dr. sc. Davorka Topić Stipić, koordinatorica projekta na Sveučilištu u Mostaru.

U okviru projekta na Sveučilištu održane su radionice za studente radi upoznavanja s projektom, ali i mapiranja stanja na sveučilištu te studenti smatraju kako je pravni okvir rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini rezultat pokušaja ostvarivanje međunarodno priznatih standarda iz ovoga područja. Relativno zadovoljavajuće normativno stanje u Bosni i Hercegovini ne prati njegovo ostvarenje u pravnoj praksi, tako da se u nizu društvenih odnosa rodna ravnopravnost ne ostvaruje na način na koji bi ih jedno moderno demokratsko društvo trebalo ostvariti. Postoje velike razlike u ostvarenju rodne ravnopravnosti u BiH u različitim oblastima društvenoga života, iako je sada stanje puno bolje nego u bliskoj prošlosti. Još uvijek se u BiH kao tradicionalnome društvu iskazuje velik otpor ostvarenju rodne ravnopravnosti, za što će biti nužan, pored ostalog, i velik društveni aktivizam. Sudionici radionica istaknuli su nekoliko područja diskriminacije: diskriminacija u području rada i zapošljavanja (standardna podjela na muška i ženska zanimanja), nejednaka primanja za poslove jednake vrijednosti i nemogućnost jednakoga napretka; diskriminacija u sportu – nejednaka plaćanja, nagrađivanja i priznanja te uvriježeni stereotipi o muškim (nogomet) i ženskim (ples) sportovima; medijska diskriminacija – žene u reklamiranju proizvoda za čišćenje, kućanskih aparata i prehrambenih proizvoda. Opći je zaključak radionica bio da u području rodne ravnopravnosti na tržištu rada postoji još dosta aktivnosti svih aktera na različitim razinama – i zakonodavnoga okvira i poslovne kulture, ali i mijenjanja paradigmi u javnoj sferi.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


U radnoj posjeti Sveučilištu u Mostaru 25. srpnja boravio je dr. Radhi Hamadeen, direktor ureda za međunarodnu suradnje jordanskog Sveučilišta Princess Su...


Sveučilište u Mostaru izradilo je devet metara visok mural Luki Modriću u Sveučilišnome kampusu u gradu Mostaru. Znak je to priznanja najboljemu svjetskom...


Treći po veličini grad u Poljskoj, Grad Lodz, domaćin je najvećega sveučilišnog sportskog događaja u Europi. Od 17. do 30. srpnja okupit će više od 6.000 ...