Na Sveučilištu u Mostaru konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu

Na Sveučilištu u Mostaru konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu

Na Sveučilištu u Mostaru konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu

Na Sveučilištu u Mostaru konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu

19.04.2021 11:33:30

570

570

19.04.2021 11:33:30

Četvrta međunarodna konferencija za medicinski i biološki inženjering održat će su od 21. travnja do 24. travnja u organizaciji Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci te Društva za medicinski i biološki inženjering u BiH. Zbog epidemiološke situacije konferencija će biti održana online s početkom u 10.00 sati u četvrtak, 22. travnja. Detaljan program konferencije kao i informacije o načinu praćenja i sudjelovanja na konferencije dostupne su na linku.

Plenarna predavanja na konferenciji održat će Ivan Đikić, ravnatelj Instituta za biokemiju Sveučilišta Goethe u Frankfurtu, Thomas Penzel sa Sveučilište Marburg i direktor istraživanja Interdisciplinarnog centra za medicinu spavanja, Anne Humeau-Heurtier, profesorica na Université d’ Angers i sveučilišnom institutu za tehnologiju u Francuskoj i prof. dr. Asim Kurjak.

Pozdravna obraćanja imat će rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević, Ratko Magjarević, predsjednik Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo, predsjednik Europskog udruženja medicinskog i biološkog inženjeringa i znanosti Leandro Pecchia, dekanica Farmacutskog fakulteta SUM-a prof. dr. Monika Tomić, dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Fahir Bečić, Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci i Almir Badnjević, predsjedatelj Međunarodne konferencije medicinskog i biološkog inženjeringa.

Do sada su organizirana tri skupa uz Bosni i Hercegovini, a po prvi puta je domaćin Sveučilište u Mostaru sa svojim Farmaceutskim fakultetom. Misija konferencije je uvođenje, promoviranje i unaprjeđenje teorije i prakse tehničkih znanosti, odnosno tehnologije u medicinu i biologiju, služeći kao forum za razmjenu informacija između  zdravstvenih radnika, znanstvenika  šire javnosti. Društvo za medicinski i biološki inženjering u BiH (DMBIUBIH) neprofitna je organizacija, osnovana u ožujku 2014. te je 2015. postala član Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo IFMBE (International Federation of Medical, Biological Egineering).

Linkovi za pristup:

- Otvaranje konferencije

- Plenary Lectures I

- Plenary Session I

- Plenary Session II 

- Plenary Session III

- Plenary Session IV

- Plenary Session V

- Plenary Session VI

Loading...


Sveučilište u Mostaru potpisalo je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem za tehnologiju princeze Sumaje iz Jordana. Sporazum su potpisali rektor SUM-a prof....


U sklopu projekta uvođenja elektroničkog indeksa i sveučilišnih iskaznica rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i glavni direktor AKD-a Jure Sertić potpisali su...


U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i ...