Na ustrojbenim jedinicama SUMa postavljen shematski prikaz Kriznog plana

Na ustrojbenim jedinicama SUMa postavljen shematski prikaz Kriznog plana

Na ustrojbenim jedinicama SUMa postavljen shematski prikaz Kriznog plana

Na ustrojbenim jedinicama SUMa postavljen shematski prikaz Kriznog plana

20.10.2020 15:01:13

609

609

20.10.2020 15:01:13

Shematski prikaz Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Sveučilišta u Mostaru koji je usvojen na 364. sjednici Senata postavljen je na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru kako bi se studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju te drugim osobama uključenima u proces rada i nastave pojasnili svi njegovi elementi.   

Cilj Kriznog plana koji se sastoji od deset koraka je praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane virusom COVID-19. Organizacija rada i radnog vremena, postupanje studenata vezano za pojavu COVID-19, preventivne epidemiološke mjere, vođenje evidencije, sustav informiranja neki su od koraka koji će uz maksimalnu moguću provedbu nastavnih planova i programa spriječiti širenje zaraze.

Svi elementi Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 prilagođavat će se aktualnim naredbama i preporukama nadležnih tijela i institucija.

Loading...


Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međun...


Sva dosadašnja izdanja koja je pripremio Ured za odnose s javnošću SUM kao i teme koje se nalaze u novom izdanju sveučilišnog newslettera za mjesec svibanj možete pogledati

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristu...