Nadbiskup i apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto novi je počasni doktor Sveučilišta u Mostaru

Nadbiskup i apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto novi je počasni doktor Sveučilišta u Mostaru

Nadbiskup i apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto novi je počasni doktor Sveučilišta u Mostaru

Nadbiskup i apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto novi je počasni doktor Sveučilišta u Mostaru

10.03.2021 14:53:20

735

735

10.03.2021 14:53:20

„Sve težnje za vitalnim dobrima, nakon što postanu stvarnost, ako nema prikladnog i svjesnog tretmana njihovog očuvanja i učvršćivanja, uključuju veliki rizik od povratka na stanje težnje. Drugim riječima: mir, dijalog i pomirenje su kategorije koje nisu statične, već dinamične, u trajnoj izgradnji i razvoju. Za napore graditelja mira, dijaloga i pomirenja nikada neće biti moguće reći 'dovoljno je'“, kazao je u svom govoru zahvale nadbiskup i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini Luigi Pezzuto koji je na današnjoj svečanosti promoviran u počasnoga doktora Sveučilišta u Mostaru. Tom prilikom je iskazao i zahvalnost ovoj akademskoj instituciji, „ovom prestižnom sveučilištu, koje se s pravom može smatrati ponosom, ne samo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nego i svih entiteta koji čine ovu regiju“.

Monsinjor Pezzuto dvanaesti je počasni doktor (doctor honoris causa) Sveučilišta u Mostaru koji osim časti i naslova preuzima na sebe čuvanje ugleda i dostojanstva sveučilišta. Prema europskoj sveučilišnoj tradiciji dodjela počasnog doktorata izniman je događaj za sveučilište.

U pozdravnom obraćanju rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić naglasio je kako godinama monsinjor Pezzuto održava izvrsne odnose i susrete sa Sveučilištem u Mostaru, pomaže u uspostavljanju brojnih veza s drugim institucijama, održava predavanja studentima i profesorima te sudjeluje na međunarodnim konferencijama. „Svi su ti susreti i gostovanja bili puni optimizma, otvorenosti, suradnje i ljubavi prema čovjeku i Stvoritelju. Bio nam je i ostao učitelj životnoga dijaloga, ali, nadasve, prijatelj“, istaknuo je rektor Tomić.

„Zbog takva doprinosa Bosni i Hercegovini i izvrsna odnosa sa Sveučilištem u Mostaru, naš je Senat odlučio dodijeliti monsinjoru Luigiju Pezzutu najviše priznanje, tj. titulu počasnoga doktorata 'doctor honoris causa'. Danas dodjeljujemo ovo počasno zvanje s dubokim uvjerenjem kako će monsinjor Luigi Pezzuto uvijek biti prijatelj Sveučilišta u Mostaru i države Bosne i Hercegovine bez obzira na to gdje obavlja svoju dužnost koju mu povjeri Sveta Stolica. Također želimo da i dalje ostane graditelj mostova među ljudima, kulturama, narodima i državama, moleći se za sve ljude okupljene u vrijednostima čovjekoljublja“, poručio je rektor Tomić.

Počasni doktorat pokreće se obrazloženim prijedlogom pojedinog sveučilišnog tijela, fakulteta ili pojedinaca. Senat imenuje stručno povjerenstvo i donosi konačnu odluku na temelju izvješća tog povjerenstva. U ime povjerenstva, kao promotor, na svečanosti je govorio prof. dr. sc. Dragan Čović, koji je naglasio kako se nadbiskup Pezzuto kao apostolski nuncij snažno zalagao i zalaže za uspostavu društva mira i blagostanja, ponajviše u smislu da konstitutivni narodi BiH napreduju na putu pomirenja i uzajamnog praštanja. „Apostolski nuncij u BiH dokazao se kao istinski prijatelj ove zemlje, svih njenih konstitutivnih naroda, podržavajući jednakopravnost i pravičnost te euroatlantski put Bosne i Hercegovine. S tim u vezi očevidno je da se radi o osvjedočenom prijatelju naše domovine. Povjerenstvo je uzimajući sve navedeno u obzir, jednoglasno donijelo zaključak i prijedlog da monsinjor Luigi Pezzuto, opunomoćeni predstavnik nasljednika svetog Petra, istaknuti diplomat, svećenik, teolog, poliglot, humanist, kozmopolit i mirotvorac, ispunjava sve uvjete za realizaciju dodjele počasnog doktorata znanosti Sveučilišta u Mostaru“, zaključio je dr. Čović kao predsjednik Povjerenstva i promotor.

Diplome počasnih doktora svečanije su od ostalih diploma, pisane su latinskim jezikom, ovjerene potpisom rektora i promotora te opečaćene suhim žigom sveučilišta.

Nadbiskup i apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto prije dodjele počasnog doktorata sastao s Upravom Sveučilišta u Mostaru u Rektoratu.

Loading...


Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i ...


Ukida se plaćanje prijavnica kao i ispis prijepisa ocjena na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru odlučeno je na današnjoj sjednici Senata, a na inicijativu Studentskoga ...


Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaz...