Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

28.10.2020 10:34:46

484

484

28.10.2020 10:34:46

Studij logopedije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Klub studenata logopedije “SaLPSA“ organizira predavanje na temu “Dijagnostika i terapija mucanja: Što mladi kliničar treba znati, a može se reći u 45 minuta“. Predavanje će se održati u četvrtak, 29. listopada, u 10.15 sati preko platforme Google Meet. 

Predavanje će voditi dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić s Klinike za dječje bolesti Zagreb, docentica na Sveučilištu u Mostaru koja se znanstvenim radom, kliničkom praksom i edukacijom u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji specijalizirala za poremećaje fluentnosti govora – osobito za mucanje. Članica je svih profesionalnih udruga u Republici Hrvatskoj kao i ASHA – American Speech-Language-Hearing Association i IFL – International Fluency Association

Poveznica za pristup predavanju bit će objavljena na mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta: ff.sum.ba, društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn) Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru i Kluba studenata logopedije “SaLPSA“.

Loading...


Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međun...


Sva dosadašnja izdanja koja je pripremio Ured za odnose s javnošću SUM kao i teme koje se nalaze u novom izdanju sveučilišnog newslettera za mjesec svibanj možete pogledati

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristu...