Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

Najava predavanja o dijagnostici i terapiji mucanja

28.10.2020 10:34:46

305

305

28.10.2020 10:34:46

Studij logopedije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Klub studenata logopedije “SaLPSA“ organizira predavanje na temu “Dijagnostika i terapija mucanja: Što mladi kliničar treba znati, a može se reći u 45 minuta“. Predavanje će se održati u četvrtak, 29. listopada, u 10.15 sati preko platforme Google Meet. 

Predavanje će voditi dr. sc. Suzana Jelčić Jakšić s Klinike za dječje bolesti Zagreb, docentica na Sveučilištu u Mostaru koja se znanstvenim radom, kliničkom praksom i edukacijom u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji specijalizirala za poremećaje fluentnosti govora – osobito za mucanje. Članica je svih profesionalnih udruga u Republici Hrvatskoj kao i ASHA – American Speech-Language-Hearing Association i IFL – International Fluency Association

Poveznica za pristup predavanju bit će objavljena na mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta: ff.sum.ba, društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn) Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru i Kluba studenata logopedije “SaLPSA“.

Loading...


Održana je online međunarodna znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Tema je bila

Centar za informacijske tehnologije SUMIT, Ericsson "Nikola Tesla" i HT Eronet nastavljaju dalje s aktivnostima na projektu SMART Kampus.

Radio televizija Herceg Bosne emitirala je prilog o digitalizaciji obrazovnog sustava. Koje elemente digitalizacija uključuje, koja je uloga Centra za informacijske teh...