Nastavak suradnje SRCA I SUMIT-a

Nastavak suradnje SRCA I SUMIT-a

Nastavak suradnje SRCA I SUMIT-a

Nastavak suradnje SRCA I SUMIT-a

20.11.2020 23:47:02

530

530

20.11.2020 23:47:02

Višestupanjska autentikacija bila je povod online sastanka Sveučilišnog računskog centara (SRCE) i Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT-a). Kakve metode autentikacije mogu biti, kako korisnika autenticirati, o čemu ovisi izbor metode bile su neke od tema o kojima se razgovaralo na sastanku. Proces autentikacije se odvija u više stupnjeva (koraka) koji moraju biti uspješni kako bi konačni rezultat bio uspješan, dok se svakom se stupnju koristi druga metoda autentikacije.

Na sastanku je naglašeno da se kod višestupanjske autentikacije treba voditi briga o odnosu između sigurnosti i pouzdanosti s jedne strane te jednostavnosti i troška s druge strane, a sve u svrhu podizanja razine sigurnosti.

Učestali online sastanci poput ovih predstavljaju samo korak naprijed u suradnji između Sveučilišta u Mostaru, Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT-a) i Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu.

Loading...


Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine koja okuplja rektore osam javnih univerziteta/sveučilište zbog iznimne osjetljivosti, značaja, ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i ...


Ukida se plaćanje prijavnica kao i ispis prijepisa ocjena na svim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta u Mostaru odlučeno je na današnjoj sjednici Senata, a na inicijativu Studentskoga ...


Serafin Hrkać rođen je 18. kolovoza 1942. u Izbičnu (općina Široki Brijeg). Osnovnu školu od prvoga do četvrtoga razreda pohađao je u Izbičnu i Crnču, a ondašnju je nižu gimnaz...