Obavijest o unutarnjoj prosudbi - SUM

Obavijest o unutarnjoj prosudbi - SUM

16.11.2023 09:27:44

1320

1320

16.11.2023 09:27:44

Na Sveučilištu u Mostaru provodi se postupak unutarnje prosudbe za razdoblje ak. 2019./20. god. – ak. 2021./22. god., u čiju svrhu su izrađena samoevaluacijska izvješća Sveučilišta i ustrojbenih jedinica. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu posjetit će rektorat i sve ustrojbene jedinice od 20. studenog do 1. prosinca 2023. godine te održati sastanke s upravama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica, predstavnicima nastavnika, studenata, administrativnog osoblja i gospodarstva, uz uvid u fizičke resurse.

Nakon provedenih posjeta održat će se usmeno izvještavanje Povjerenstva upravama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica, Odboru za osiguranje i unapređenje kvalitete te predsjednicima Studentskog zbora ustrojbenih jedinica o preliminarnim zaključcima i preporukama, koje će biti navedene u izvješćima Povjerenstva za Sveučilište i svaku ustrojbenu jedinicu.

Agendu za posjet Povjerenstva za unutarnju prosudbu možete pogledati ovdje

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sjednica Rektorskoga zbora/konferencije održana u Tuzli označila je značajan događaj za akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Na ovoj sjednici, koja je bila prva p...


Sveučilište u Mostaru sudjelovalo je na Forumu s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Izazovi za mir: Liderstvo Europske Unije na Balkanu u organizaci...


Sveučilište u Mostaru uspostavilo je važno partnerstvo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s uglednim Papinskim sveučilištem Comillas iz Ma...