Odlukama Senata jača se uloga Sveučilišta u društvu

Odlukama Senata jača se uloga Sveučilišta u društvu

30.03.2023 12:54:23

832

832

30.03.2023 12:54:23

Senat Sveučilišta u Mostaru na današnjoj sjednici usvojio je Nacrt Strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru 2023.-2028. Također usvojen je Pravilnik o postupku donošenja novih i reviziji postojećih studijskih programa trećeg ciklusa na Sveučilištu u Mostaru kao i Pravilnik o radu sveučilišne knjižnice.

Na Sjednici je usvojen i novi program cjeloživotnog učenja pod nazivom Baby handling i uredan razvoj djeteta do godinu dana, koji će biti provođen na Fakultetu zdravstvenih studija. Usvajanje ovog programa cjeloživotnog učenja pokazuje posvećenost Sveučilišta u Mostaru u području zdravstvene njege i skrbi. Jedna od točaka na dnevnom redu bilo je imenovanje Povjerenstva za izradu nastavnog plana i programa doktorskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Upravljanje informacijama i primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Senat je usvojio tekst Natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru te dao suglasnost da Sveučilište, odnosno PRESSUM bude nakladnik tri knjige i jednog udžbenika iz različitih područja. Sjednica Senata Sveučilišta u Mostaru pokazala je odlučnost ove institucije u daljnjem razvoju i napretku u području visokog obrazovanja. Odluke donesene na sjednici imat će značajnu ulogu u osiguravanju kvalitetnog obrazovanja za studente, kao i u jačanju uloge Sveučilišta u društvu.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


Sveučilište u Mostaru nastavilo je intenzivirati kreiranje međunarodne akademske mreže u cilju povezivanja i jačanja međunarodnih partnerskih odnosa potpisivanje...


Dodjelom certifikata na Sveučilišnoj televiziji SUM TV zaključen je 3. međunarodni Erasmus+ Staff Week pod nazivnom Digitalization and international relation...


Ravnateljica Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru Mostar Anita Glibić posjetila je Sveučilište u Mostaru prilikom kojeg je održan radni sastanak s pro...