Održan radni sastanak Senata i Upravnog vijeća s predstavnicima županija osnivača

Održan radni sastanak Senata i Upravnog vijeća s predstavnicima županija osnivača

Održan radni sastanak Senata i Upravnog vijeća s predstavnicima županija osnivača

Održan radni sastanak Senata i Upravnog vijeća s predstavnicima županija osnivača

Marija Bago

28.06.2019 11:33:58

718

Marija Bago

718

28.06.2019 11:33:58

Upravno vijeće i Senat Sveučilišta u Mostaru održali su radni sastanak s predstavnicima županija osnivača o procesu integracije, trenutnim aktivnostima i reformama kroz koje prolazi Sveučilište.

Na sastanku je izražen optimizam i podrška u svim aspektima tog procesa koji je zakonska obveza, a  čijem provođenju je s početkom svog mandata pristupio menadžment Sveučilišta kao prvoj i strateškoj odluci. Usuglašena je potreba za jačanjem infrastrukture Sveučilišta za što su nužne reforme i oblikovanje Sveučilišta po mjeri europskih standarda, ali i potrebi studenata i društvene zajednice.

U procesu transformacije Sveučilišta naglašeno je kako napredak nije moguć bez još snažnije potpore osnivača i još snažnije suradnje kako bi zajednički odgovorili na  izazove i promjene u okruženju.

Loading...


U Hrvatsome domu hercega Stjepana Kosače svečano su promovirana 42 diplomanda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomi...


Studentski izbori za akademsku 2019./2020. godinu održani su danas kada su svi studenti Sveučilišta u Mostaru mogli izići na biračka mjesta svoga matičnog fakulteta te dati svoj glas onom ka...


Senat Sveučilišta u Mostaru na redovitoj sjednici razmatrao je prijedlog Statuta Sveučilišta. Nakon  opsežne i konstruktivne javne rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog Statu...