Održan radni sastanak Senata i Upravnog vijeća s predstavnicima županija osnivača

Održan radni sastanak Senata i Upravnog vijeća s predstavnicima županija osnivača

Marija Bago

28.06.2019 11:33:58

620

Marija Bago

620

28.06.2019 11:33:58

Upravno vijeće i Senat Sveučilišta u Mostaru održali su radni sastanak s predstavnicima županija osnivača o procesu integracije, trenutnim aktivnostima i reformama kroz koje prolazi Sveučilište.

Na sastanku je izražen optimizam i podrška u svim aspektima tog procesa koji je zakonska obveza, a  čijem provođenju je s početkom svog mandata pristupio menadžment Sveučilišta kao prvoj i strateškoj odluci. Usuglašena je potreba za jačanjem infrastrukture Sveučilišta za što su nužne reforme i oblikovanje Sveučilišta po mjeri europskih standarda, ali i potrebi studenata i društvene zajednice.

U procesu transformacije Sveučilišta naglašeno je kako napredak nije moguć bez još snažnije potpore osnivača i još snažnije suradnje kako bi zajednički odgovorili na  izazove i promjene u okruženju.

Loading...


Skupina japanskih i korejskih studenata predvođenih prof. Taro Tsukimurom (Doshisha University Kyoto, Japan) je u sklopu studijskog putovanja po Europi posjetila Ekonomski fakultet Sveučiliš...


Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj „Osnove rada u sustavu za e-učenje“ za nastavno osoblje koji će se održati u srijedu ...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dodijelio je plaketu rektoru Sveučilišta Matej Bel doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskom za izniman doprinos razvoju Sveučili&s...