Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Marija Bago

09.07.2019 12:26:47

422

Marija Bago

422

09.07.2019 12:26:47

Nakon prve WBAA generalne skupštine održane u Tirani, održavan je i sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova (Projects team, Team of Academic & Career Development, Research team i Communication and IT team). Na team meetingu u Skoplju u periodu je sudjelovala doc. dr. sc. Anita Jurić sa Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao član Research teama.

WBAA je neprofitna i nevladina organizacija kojoj je cilj u državama Zapadnoga Balkana uspostaviti čvrstu vezu između alumnija te stvoriti forum koji omogućava razmjenu iskustava potičući ujedno mlade na različite angažmane u udruženju poput sudjelovanja u projektima, organiziranja skupova, osmišljavanja kreativnih tematskih radionica itd. Poveznica za prijavu postati članom/članicom WBAA može se naći ovdje.. 

Doc. dr. sc. Anita Jurić poziva sve, bilo da su nastavno osoblje ili studenti koji su bili na razmjenama, da se uključe u WBAA.

Loading...


U povodu 42. obljetnice Sveučilišta u Mostaru bit će održani Dani Sveučilišta od 9. do 13. prosinca. Svečana sjednica Senata je središnji dio programa, a bit će održana 12. pro...


Na Fakultetu prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru svečano je otvoren STEM centar izvrsnosti. Učionica je opremljena novom didaktičkom opremom u skladu...


Svečana dodjela diploma studentima koji su završili studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače. Promovirana su 452 diploma...