Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Marija Bago

09.07.2019 12:26:47

360

Marija Bago

360

09.07.2019 12:26:47

Nakon prve WBAA generalne skupštine održane u Tirani, održavan je i sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova (Projects team, Team of Academic & Career Development, Research team i Communication and IT team). Na team meetingu u Skoplju u periodu je sudjelovala doc. dr. sc. Anita Jurić sa Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao član Research teama.

WBAA je neprofitna i nevladina organizacija kojoj je cilj u državama Zapadnoga Balkana uspostaviti čvrstu vezu između alumnija te stvoriti forum koji omogućava razmjenu iskustava potičući ujedno mlade na različite angažmane u udruženju poput sudjelovanja u projektima, organiziranja skupova, osmišljavanja kreativnih tematskih radionica itd. Poveznica za prijavu postati članom/članicom WBAA može se naći ovdje.. 

Doc. dr. sc. Anita Jurić poziva sve, bilo da su nastavno osoblje ili studenti koji su bili na razmjenama, da se uključe u WBAA.

Loading...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić sastao se s generalnim konzulom Republike Turske u Mostaru dr. Kudretom Oytanom. Razgovarali su o dosadašnjoj suradnji SUM-a sa sveu...


Povijesna sjednica Senata i Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru održana je prvi puta u Livnu, u Hercegbosanskoj županiji, a time je zaokružena posjeta i održavanje sjednice u svim županija...


Svečana promocija četvrte generacije studenata Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održana je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Diplome je primilo 25 magistara...