Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

09.07.2019 12:26:47

528

528

09.07.2019 12:26:47

Nakon prve WBAA generalne skupštine održane u Tirani, održavan je i sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova (Projects team, Team of Academic & Career Development, Research team i Communication and IT team). Na team meetingu u Skoplju u periodu je sudjelovala doc. dr. sc. Anita Jurić sa Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao član Research teama.

WBAA je neprofitna i nevladina organizacija kojoj je cilj u državama Zapadnoga Balkana uspostaviti čvrstu vezu između alumnija te stvoriti forum koji omogućava razmjenu iskustava potičući ujedno mlade na različite angažmane u udruženju poput sudjelovanja u projektima, organiziranja skupova, osmišljavanja kreativnih tematskih radionica itd. Poveznica za prijavu postati članom/članicom WBAA može se naći ovdje.. 

Doc. dr. sc. Anita Jurić poziva sve, bilo da su nastavno osoblje ili studenti koji su bili na razmjenama, da se uključe u WBAA.

Loading...


Epidemiološka pravila koja su bila na snazi u vrijeme pandemije, ostala su na snazi kada je u pitanju boravak u zatvorenom prostoru, a odnosi se na nošenj...


Uprava Sveučilišta u Mostaru, uprave i djelatnici fakulteta očistili su kampus od smeća te uklonili posljedice vandalizma koje su posljednjih mjeseci napravljene...


"Sačuvajmo našu malu oazu" slogan je i naziv akcije, kampanje za podizanje svijesti o važnosti očuvanja čistoće kampusa te pripadajuće imovine.