Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Održan sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova u Skoplju

Marija Bago

09.07.2019 12:26:47

333

Marija Bago

333

09.07.2019 12:26:47

Nakon prve WBAA generalne skupštine održane u Tirani, održavan je i sastanak najaktivnih članova svih WBAA timova (Projects team, Team of Academic & Career Development, Research team i Communication and IT team). Na team meetingu u Skoplju u periodu je sudjelovala doc. dr. sc. Anita Jurić sa Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao član Research teama.

WBAA je neprofitna i nevladina organizacija kojoj je cilj u državama Zapadnoga Balkana uspostaviti čvrstu vezu između alumnija te stvoriti forum koji omogućava razmjenu iskustava potičući ujedno mlade na različite angažmane u udruženju poput sudjelovanja u projektima, organiziranja skupova, osmišljavanja kreativnih tematskih radionica itd. Poveznica za prijavu postati članom/članicom WBAA može se naći ovdje.. 

Doc. dr. sc. Anita Jurić poziva sve, bilo da su nastavno osoblje ili studenti koji su bili na razmjenama, da se uključe u WBAA.

Loading...


Skupina japanskih i korejskih studenata predvođenih prof. Taro Tsukimurom (Doshisha University Kyoto, Japan) je u sklopu studijskog putovanja po Europi posjetila Ekonomski fakultet Sveučiliš...


Centar za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT) organizira dvodnevni tečaj „Osnove rada u sustavu za e-učenje“ za nastavno osoblje koji će se održati u srijedu ...


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić dodijelio je plaketu rektoru Sveučilišta Matej Bel doc. Ing. Vladimíru Hiadlovskom za izniman doprinos razvoju Sveučili&s...