Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

09.04.2021 10:47:29

403

403

09.04.2021 10:47:29

Sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru održan je na Građevinskom fakultetu. Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje Izvješće o provedbi Akcijskog plana provedbe preporuka Povjerenstva stručnjaka, institucionalna akreditacija 2020, za razdoblje travanj 2020 – travanj 2021, što je jedna od obveznih naknadnih aktivnosti u procesu institucionalne akreditacije.

Osim navedenog Izvješća, Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje i obrasce za godišnja izvješća na razini studijskog programa, ustrojbene jedinice i Sveučilišta. Članovi Odbora raspravljali su i o provedbi Godišnjeg plana aktivnosti sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru u ak. 2020./21. godini te narednim aktivnostima po tom pitanju.

Loading...


Rektorica Univerziteta u Beogradu prof. dr. Ivanka Popović primila je danas rektora Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zorana Tomića. Tijekom susreta rektori su raz...


Sveučilište u Mostaru pridružilo se znanstvenim i obrazovnim institucijama koje podržavaju online tečaj o osnovama umjetne inteligencije - Elements of AI. Drugo najveće sveučilište i ...


Više od 500 predstavnika akademske zajednice i civilnoga društva potpisalo je Izjavu o europskoj budućnos...