Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

09.04.2021 10:47:29

470

470

09.04.2021 10:47:29

Sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru održan je na Građevinskom fakultetu. Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje Izvješće o provedbi Akcijskog plana provedbe preporuka Povjerenstva stručnjaka, institucionalna akreditacija 2020, za razdoblje travanj 2020 – travanj 2021, što je jedna od obveznih naknadnih aktivnosti u procesu institucionalne akreditacije.

Osim navedenog Izvješća, Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje i obrasce za godišnja izvješća na razini studijskog programa, ustrojbene jedinice i Sveučilišta. Članovi Odbora raspravljali su i o provedbi Godišnjeg plana aktivnosti sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru u ak. 2020./21. godini te narednim aktivnostima po tom pitanju.

Loading...


Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međun...


Sva dosadašnja izdanja koja je pripremio Ured za odnose s javnošću SUM kao i teme koje se nalaze u novom izdanju sveučilišnog newslettera za mjesec svibanj možete pogledati

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristu...