Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

Održan sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete SUM

09.04.2021 10:47:29

645

645

09.04.2021 10:47:29

Sastanak Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete Sveučilišta u Mostaru održan je na Građevinskom fakultetu. Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje Izvješće o provedbi Akcijskog plana provedbe preporuka Povjerenstva stručnjaka, institucionalna akreditacija 2020, za razdoblje travanj 2020 – travanj 2021, što je jedna od obveznih naknadnih aktivnosti u procesu institucionalne akreditacije.

Osim navedenog Izvješća, Odbor je usvojio i predložio Senatu za usvajanje i obrasce za godišnja izvješća na razini studijskog programa, ustrojbene jedinice i Sveučilišta. Članovi Odbora raspravljali su i o provedbi Godišnjeg plana aktivnosti sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru u ak. 2020./21. godini te narednim aktivnostima po tom pitanju.

Za obavijesti sa Sveučilišta u Mostaru, pretplatite se na Newsletter.


U radnoj posjeti Sveučilištu u Mostaru 25. srpnja boravio je dr. Radhi Hamadeen, direktor ureda za međunarodnu suradnje jordanskog Sveučilišta Princess Su...


Sveučilište u Mostaru izradilo je devet metara visok mural Luki Modriću u Sveučilišnome kampusu u gradu Mostaru. Znak je to priznanja najboljemu svjetskom...


Treći po veličini grad u Poljskoj, Grad Lodz, domaćin je najvećega sveučilišnog sportskog događaja u Europi. Od 17. do 30. srpnja okupit će više od 6.000 ...