Održana interaktivna online radionica pretraživanja EBSCO baza podataka

Održana interaktivna online radionica pretraživanja EBSCO baza podataka

Održana interaktivna online radionica pretraživanja EBSCO baza podataka

Održana interaktivna online radionica pretraživanja EBSCO baza podataka

31.10.2020 09:12:55

261

261

31.10.2020 09:12:55

U sklopu Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama, s temom "Knjižnica bez zidova",  30. listopada 2020. održana je interaktivna online radionica pretraživanja EBSCO baza podataka. 
 
Predavač radionice je bila Karolina Podloucka, predstavnik za EBSCOa za centralnu i istočnu Europu.
 
Na radionici su predstavljene razne mogućnosti i načini pretraživanja EBSCO baza podataka.
Loading...


Sveučilište Malmo novi je međunarodni partner Sveučilišta u Mostaru te je potpisanim sporazumom o suradnji Sveučilište u Mostaru dobilo prvog međun...


Sva dosadašnja izdanja koja je pripremio Ured za odnose s javnošću SUM kao i teme koje se nalaze u novom izdanju sveučilišnog newslettera za mjesec svibanj možete pogledati

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristu...