Održana redovita sjednica Senata SUM-a

Održana redovita sjednica Senata SUM-a

Održana redovita sjednica Senata SUM-a

Održana redovita sjednica Senata SUM-a

02.06.2021 13:13:26

1041

1041

02.06.2021 13:13:26

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je na današnjoj sjednici, između ostaloga, Pravilnik o dualnom obrazovanju koji će donijeti potrebne promjene u pristupu obrazovanju čime je postalo prvo sveučilište u Bosni i Hercegovini koje će provoditi dualno obrazovanje.

Dualno obrazovanje je vrsta stručnog osposobljavanja koje podrazumijeva stjecanje planiranih kompetencija i ishoda učenja integriranim pohađanjem nastave u obrazovnoj instituciji i osposobljavanjem kod poslodavca, što je ustaljena praksa na europskim sveučilištima. Senat je imenovao i povjerenstvo za pripremu uvođenja akademske iskaznice na Sveučilištu u Mostaru, a ona uključuje i e-indeks.

Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet je sukladno potrebama napravio program cjeloživotnog obrazovanja za osposobljavanje pratitelja životinja u prijevozu koji je danas usvojen. Osim toga, Senat je dao suglasnost o izboru dekana Sveučilišta u Mostaru kao i na raspisivanje Natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija akademske 2021./2022. godine.

Nastavno osoblje SUM-a bogatije je za tri redovita profesora, 10 izvanrednih profesora, šest docenata te 11 asistenata i viših asistenata.

Loading...


Sveučilište u Mostaru potpisalo je Sporazum o suradnji sa Sveučilištem za tehnologiju princeze Sumaje iz Jordana. Sporazum su potpisali rektor SUM-a prof....


U sklopu projekta uvođenja elektroničkog indeksa i sveučilišnih iskaznica rektor SUM-a prof. dr. sc. Zoran Tomić i glavni direktor AKD-a Jure Sertić potpisali su...


U okviru radnog posjeta prof. dr. Sanja Bijakšić, prorektorica za međunarodnu suradnju i prof. dr. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i ...