Održana tribina „Daruj organ, daruj nadu“

Održana tribina „Daruj organ, daruj nadu“

Održana tribina „Daruj organ, daruj nadu“

Održana tribina „Daruj organ, daruj nadu“

29.05.2019 16:30:48

381

381

29.05.2019 16:30:48

Tribina „Daruj organ, daruj nadu“ održana je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s ciljem približavanja procesa darivanja organa te da se inspirira što više ljudi na ovaj potez. Kampanja se organizirala u sklopu programa transplantacije organa Federacije BiH. Potpisano je 113 donatorskih kartica.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić istaknuo je kako su se okupili kako bi podržali ovu aktivnost na institucionalnim, ali i na osobnim interesima. „Ne možemo tražiti da se promijeni svijet, da se promijeni društvo ako nismo spremni mijenjati sebe. To je ključna komponenta svakog uspjeha. Promjena mora poći od nas, a današnje okupljanje je, vjerujem, pokazatelj te promijene“, rekao je dr. Tomić.

Dekanica Farmaceutskoga fakulteta prof. dr. Monika Tomić naglasila je da je transplantacija bit liječenja u situaciji kada vitalni organ zakaže, kada nepovratno izgubi svoju funkciju, i takav organizam umire ili se transplantira. „Trebamo znati da imamo 20 % veću šansu da će nam zatrebati organ nego da ćemo biti donatori organa. I zato nemojte razmišljati da ste u poziciji da vi dajete, nego razmišljajte da ste u poziciji da će vama sutra trebati neki organ sa kojim bi mogli nastaviti kvalitetno živjeti“, kazala je Tomić.

Tomislav Žuljević iz Udruge transplantiranih i dijaliziranih bolesnika Federacije BiH prenio je svoje životno iskustvo. Poručio je kako je najbolji način liječenja transplantacija, a da se u BiH uradi samo dvadeset transplantacija godišnje. „Puno je veća potreba za organima nego što imamo donatora. Novi zakon, koji je usvojen 2017. godine kaže da smo svi potencijalni darivatelji, ali je ipak zadnja riječ obitelji“, rekao je Žuljević.

Na nekoliko dosad održanih sastanaka na federalnoj razini utvrđeno je da je program transplantacije u Federaciji BiH zakonski u potpunosti uređen, ali da i dalje broj realiziranih donatora ne može odgovoriti potrebama pacijenata.

Loading...


Epidemiološka pravila koja su bila na snazi u vrijeme pandemije, ostala su na snazi kada je u pitanju boravak u zatvorenom prostoru, a odnosi se na nošenj...


Uprava Sveučilišta u Mostaru, uprave i djelatnici fakulteta očistili su kampus od smeća te uklonili posljedice vandalizma koje su posljednjih mjeseci napravljene...


"Sačuvajmo našu malu oazu" slogan je i naziv akcije, kampanje za podizanje svijesti o važnosti očuvanja čistoće kampusa te pripadajuće imovine.