Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

19.12.2019 17:58:18

264

264

19.12.2019 17:58:18

Na međunarodnom tečaju Mediteranske prehrane održanom u Farou (Portugal) sudjelovale su Nikolina Kajić, viši asistent s Agronomskog i prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Maja Lopin iz Javne ustanove Radimlja Stolac.

Međunarodni tečaj mediteranske prehrane, koji je pohađalo preko 50 partnera MD.net, nacionalni treneri, dionici i govornici; imao je za cilj pripremiti partnere za provedbu nacionalnih obuka koje će se odvijati tijekom prvog semestra iduće godine.

Tečaj je bio strukturiran u tri tematska panela: Prirodni i kulturni krajolik, Prehrambena i gastronomska baština i Kulturna baština i turizam. Svaki od ovih panela imao je predavače koji su predstavljali akademski, javni i poslovni sektor. Održan je okrugli stol za razmjenu iskustava između predavača i polaznika. Uz panele organizirana je radionica na kojoj su sudionici razgovarali o tome kako cijeniti i promicati mediteransku ishranu. Treći dan studijske posjete bio je usredotočen na prikazivanje različitih iskustava koja odražavaju mediteranski način života u Algarveu.

Osim treninga, polaznici su imali priliku učiti o portugalskoj kuhinji koja kuha „Cataplanu“, tradicionalno jelo od morskih plodova iz Algarvea i družiti se uz koktel večeru s prehrambenim proizvodima iz različitih regija. Polaznici su s treninga ponijeli saznanja o tome što se očekuje od njihovih nacionalnih obuka i niz materijala i metodologija za potporu njihovoj provedbi. 

U okviru manifestacije „Znanstveni dan“, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru organizirao je radionicu u sklopu  projekta MD.net. Pod vodstvom koordinatora projekta, doc. dr.sc. Jurice Primorca, na radionici su razmatrane mogućnosti razvoja inventivnih proizvoda povezanih s tradicionalnom, mediteranskom prehranom. Spomenuta problematika okupila je i brojne proizvođače koji su, uz sudjelovanje u radionici, imali priliku izložiti, ali i prodavati svoje proizvode svim posjetiteljima Znanstvenog dana.

Ideje koje je radionica iznjedrila dorađivat će se na idućim radionicama s ciljem dobivanja proizvoda koji će biti predstavljen svim partnerima projekta. Novi proizvodi koji će nastati kroz ovaj projekt trebali bi ponuditi inventivnost u tradiciji, odnosno odražavati tradicionalne vrijednosti Mediterana i ujedno biti  moderni kako bi bili konkurentni na prehrambenom tržištu naše regije.

Loading...


Epidemiološka pravila koja su bila na snazi u vrijeme pandemije, ostala su na snazi kada je u pitanju boravak u zatvorenom prostoru, a odnosi se na nošenj...


Uprava Sveučilišta u Mostaru, uprave i djelatnici fakulteta očistili su kampus od smeća te uklonili posljedice vandalizma koje su posljednjih mjeseci napravljene...


"Sačuvajmo našu malu oazu" slogan je i naziv akcije, kampanje za podizanje svijesti o važnosti očuvanja čistoće kampusa te pripadajuće imovine.