Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

Održane obuka i radionica u sklopu projekta MD.net

19.12.2019 17:58:18

180

180

19.12.2019 17:58:18

Na međunarodnom tečaju Mediteranske prehrane održanom u Farou (Portugal) sudjelovale su Nikolina Kajić, viši asistent s Agronomskog i prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Maja Lopin iz Javne ustanove Radimlja Stolac.

Međunarodni tečaj mediteranske prehrane, koji je pohađalo preko 50 partnera MD.net, nacionalni treneri, dionici i govornici; imao je za cilj pripremiti partnere za provedbu nacionalnih obuka koje će se odvijati tijekom prvog semestra iduće godine.

Tečaj je bio strukturiran u tri tematska panela: Prirodni i kulturni krajolik, Prehrambena i gastronomska baština i Kulturna baština i turizam. Svaki od ovih panela imao je predavače koji su predstavljali akademski, javni i poslovni sektor. Održan je okrugli stol za razmjenu iskustava između predavača i polaznika. Uz panele organizirana je radionica na kojoj su sudionici razgovarali o tome kako cijeniti i promicati mediteransku ishranu. Treći dan studijske posjete bio je usredotočen na prikazivanje različitih iskustava koja odražavaju mediteranski način života u Algarveu.

Osim treninga, polaznici su imali priliku učiti o portugalskoj kuhinji koja kuha „Cataplanu“, tradicionalno jelo od morskih plodova iz Algarvea i družiti se uz koktel večeru s prehrambenim proizvodima iz različitih regija. Polaznici su s treninga ponijeli saznanja o tome što se očekuje od njihovih nacionalnih obuka i niz materijala i metodologija za potporu njihovoj provedbi. 

U okviru manifestacije „Znanstveni dan“, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru organizirao je radionicu u sklopu  projekta MD.net. Pod vodstvom koordinatora projekta, doc. dr.sc. Jurice Primorca, na radionici su razmatrane mogućnosti razvoja inventivnih proizvoda povezanih s tradicionalnom, mediteranskom prehranom. Spomenuta problematika okupila je i brojne proizvođače koji su, uz sudjelovanje u radionici, imali priliku izložiti, ali i prodavati svoje proizvode svim posjetiteljima Znanstvenog dana.

Ideje koje je radionica iznjedrila dorađivat će se na idućim radionicama s ciljem dobivanja proizvoda koji će biti predstavljen svim partnerima projekta. Novi proizvodi koji će nastati kroz ovaj projekt trebali bi ponuditi inventivnost u tradiciji, odnosno odražavati tradicionalne vrijednosti Mediterana i ujedno biti  moderni kako bi bili konkurentni na prehrambenom tržištu naše regije.

Loading...


Iz tiska je izašla knjiga „Memento akademskoga pisma“ autora prof. dr. sc. Ivice Musića, dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Djelo omogućuje da svaki stud...


Održan je 2. znanstveni simpozij pod nazivom "Cochrane za sve" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji je okupio veliki broj stručnjaka iz BiH i Hrvatske, a organizatori simpozij...


„Posavina u obrani suverenosti i samostalnosti Bosne i Hercegovine“ naziv je znanstveno-stručne konferencije koja je održana u Orašju u organizaciji Sveučilišta u Mostaru,...